Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης του έργου: Αισθητική - λειτουργική αναβάθμιση Αστικού Ιστού Πόλης Άρτας


Με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 προς το


 Δήμο Αρταίων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Κεντρικών Σημείων Αστικού Ιστού της Πόλης της Άρτας» συνολικού προϋπολογισμού 1.052.632,22 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου