Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Τετρακόσιοι και πλέον κτηνοτρόφοι και επαγγελματίες στους κλάδους κρέατος και τυροκομικών προϊόντων εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του έργου MeDinno.

 


Περισσότεροι από 400 εκπαιδευτές, σπουδαστές, επαγγελματίες και εργαζόμενοι τωνκλάδων κρέατος και τυροκομικών προϊόντων καθώς και κτηνοτρόφοι, συμμετείχαν σε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων την οποία διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου MeDInno. Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο από τη πόλη των Ιωαννίνων,
συνεχίστηκαν τον Ιούνιο στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στην Άρτα και
ολοκληρώθηκαν στις αρχές Ιουλίου στην Πρέβεζα.
Τα θεματικά πεδία των εκπαιδεύσεων περιλάμβαναν:
Τυροκόμηση λευκών τυριών (Ι,ΙΙ) | Βασικές - αρχές Αναπαραγωγής – γενετική επιλογή | Υγεία
και ευζωία αγροτικών ζώων | Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων |
Εκτίμηση σφάγιου | Διατροφή μηρυκαστικών | Ποιότητα ζωικών προϊόντων | Βασικές αρχές
μεταποίησης και συσκευασίας |
Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού - Λιανικό εμπόριο | Ασφάλεια τροφίμων | Τυποποίηση
τυροκομικής διαδικασίας | Τυροκόμηση τυριών τυρογάλακτος | Βασικές αρχές πιστοποίησης |
Βασικές αρχές marketing | Εξειδικευμένα σιτηρέσια μηρυκαστικών | Φυσικοχημικές ιδιότητες  γαλακτοκομικώνπροϊόντων | Τεχνολογία παραγωγής τυριών από κατσικίσιο γάλα
Το εκπαιδευτικό υλικό των παραπάνω θεματικών ενοτήτων είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του έργου.
Βασικές πληροφορίες για το έργο
Το έργο MeDInno - "Κοινή ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων με βάση την τοπική
γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση, αναφορικά με την εκτροφή μηρυκαστικών και τους σχετιζόμενους αγροδιατροφικούς τομείς" σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020".
Το έργο υλοποιείται στις Περιφέρειες της Ηπείρου και της Απουλίας (Ιταλία) και σκοπός του είναι αφενός  ηδιάδοση των υφιστάμενων προϊόντων τυροκομίας και κρέατος της περιοχής και αφετέρου η ανάδειξη και ανάπτυξη νέων προϊόντων τυροκομίας και τυποποιημένων προϊόντων κρέατος σύμφωνα με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις. Επίσης μέσα από μία διαδικασία μεταφοράς γνώσης και τυποποίησης ποιότητας στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, την αναβάθμιση των διαδικασιών τους και τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους.
Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020".
Περιφέρεια Ηπείρου
Βίκυ Ηγουμενίδου, 2651087115, v.igoumenidou@php.gov.gr
www.medinno-interreg.eu | www.greece-italy.eu

To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που
στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και
πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε
έναν αριθμό πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο σε
ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε ποσοστό 15% από τα δύο
κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου