Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Θέση Εργασίας- Γραμματειακή Υποστήριξη - Βοηθός Διοίκησης- Ιωάννινα


Περιγραφή κύριων καθηκόντων
Τήρηση ηλεκτρονικών & φυσικών αρχείων διασφαλίζοντας την αποτελεσματική οργάνωση των πληροφοριών και των εγγράφωνΔιεκπεραίωση εργασιών βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε Προσφορές και Διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Τήρηση των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Παροχή κάθε φύσης γραμματειακής υποστήριξης και εκτέλεσης διοικητικών εργασιών για τις ανάγκες συμμετοχής της εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Διαχείριση συμβάσεων / συμφωνητικών με πελάτες σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας (σύνταξη, αποστολή, αρχειοθέτηση, κλπ).
Παραλαβή των προμηθευομένων ειδών και έλεγχός τους (για αναλώσιμα υλικά κλπ).
Διαχείριση και προγραμματισμό συναντήσεων
Συμμετοχή σε συναντήσεις και τήρηση πρακτικών στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
Διαχείριση κλήσεων, χειρισμός και ταξινόμηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
Συνεργασία με όλα τα στελέχη και τα τμήματα της εταιρείας
Σύνταξη όλων των εγγράφων επικοινωνίας για λογαριασμό της Διοίκησης (ελληνική και αγγλική γλώσσα)

Προσόντα υποψηφίων
ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομική και Διοικητική Επιστήμη με τριετή προυπηρεσία
Άριστη γνώση στο MS Office (Excel, Word, κλπ)
Πολύ καλά Αγγλικά
Εργαλεία τηλεργασίας – τηλε-εκπαίδευσης (gotowebinar, zoom, skype, webex ή παρεμφερές)

Επιθυμητά προσόντα
Επιθυμητή γνώση της νομοθεσίας για τη διεξαγωγή διαγωνισμών Δημοσίου και το χειρισμό των ηλεκτρονικών εφαρμογών
Διοικητικές ικανότητες, επικοινωνίας και οργανωτικών δεξιοτήτων, τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
Αξιοπιστία, ισχυρή εργασιακή ηθική, παραγωγικότητα, επαγγελματισμός, διαχείριση έργων, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της Εταιρείας (διοίκηση, πωλήσεις, διαχείριση ποιότητας, λογιστήριο)

Καταληκτική Ημ/νια υποβολής υποψηφιότητας: 25/2/2020

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο : secretarygr01@outlook.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου