Κυριακή, 4 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Συνεδρίαση -ΕΙΔΙΚΗ- (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Παρασκευή 16 Απριλίου, ώρα 13.00
Σας καλούμε στις δεκαέξι (16) του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην ΕΙΔΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010, δημόσια, μέσω 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου