Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΕιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (30 Σεπτεμβρίου) με θέμα την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμού- ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης) για το 2019.


Κουκουβάγια- Εστιατόριο · Καφετέρια-Λιγκιάδες Ιωάννινα τηλ: 2651 003006

Η συνεδρίαση θα γίνει στις έξι το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής».
Στις επτά το απόγευμα θα ακολουθήσει δεύτερη, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής

1. Γνωμοδότηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 79800/ 12441/ 10-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών (Απόφαση υπ’ αριθμ. 808/2020 της Οικονομικής Επιτροπής).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ορέστης Μπρίκος, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

2. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Φ. Βάββας, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής

3. Επικαιροποίηση της αριθ. 698/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης Ιωαννίνων στο ΟΤ 2019, εκδίκαση ένστασης κατά της αριθ. 83/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 23, 25α, 25β, 25, 26, 38, 38α και 38β και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης Ιωαννίνων στα ΟΤ 26, 34, 35α και 37. (Απόφαση υπ’ αριθμ. 59/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου