Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Αρνητική γνωμοδότηση για αιολικούς σταθμούς στη ΘεσπρωτίαΑρνητικές ήταν οι Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη σημερινή της συνεδρίαση για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύο αιολικών σταθμών στη Θεσπρωτία. Η μία Μ.Π.Ε. αφορά έργο ισχύος 28MW στη θέση «Κοκκινίτσα» του Δήμου Φιλιατών και η δεύτερη έργο ισχύος 22,5 ΜW στη θέση «Βάραθρον» των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου και Ηγουμενίτσας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης, επικαλούμενος τις παρατηρήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ανέφερε, πως «οι επιπτώσεις από τα υπό μελέτη έργα εκτιμάται να είναι σημαντικότατες και μη αναστρέψιμες για την περιοχή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του έργου στις ορεινές εκτάσεις, και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων».

Αρνητική ήταν η Γνωμοδότηση και για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,68 MW, Πλατανούσα, Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων».

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γοργόλης, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, επισημαίνοντας πως πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή ιχθυοδιαδρόμου στο ρέμα Γκούρα, καθώς εκεί απαντώνται κάποια είδη ιχθύων, ενώ υπογράμμισε πως κοντά στο σημείο που προτείνεται η κατασκευή του σταθμού παραγωγής διέρχεται το «Μονοπάτι της βίδρας».

Άλλες αποφάσεις:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, γνωμοδότησε επίσης:

Θετικά για το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ 2020-2030).

Θετικά για εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 44.740 ορνιθίων κρεατοαπραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Γιαννακούλα» της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας, Δ.Ε. Φιλιππιάδος, Δήμου Ζηρού.

Θετικά για την επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας από 17.000 σε 50.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. Ιωαννιτών.

Επίσης ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων:

Μεταξύ Περιφέρειας, Π.Ε. Πρέβεζας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την «παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο».

Μεταξύ Περιφέρειας και Π.Ε.Α.Κ.Ι. για «εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κλειστό Κολυμβητήριο Ιωαννίνων- Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Ενίσχυσης.

Μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ιωαννιτών για την «προμήθεια τεχνητού τάπητα και λοιπών και εργασίες τοποθέτησης αυτών για κατασκευή γηπεδικών εγκαταστάσεων της ΕΠΣΗΠ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου