Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Με ελληνικούς χαρακτήρες τα στοιχεία ομογενών

Με ελληνικούς χαρακτήρες τα στοιχεία ομογενώνΜε ελληνικούς χαρακτήρες θα αναγράφονται πλέον τα στοιχεία, όσων ομογενών το επιθυμούν, στα έγγραφα πολιτογράφησής τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρ.11/Φ.130181/10322/16-4-2014 εγκύκλιο του δίνει τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς, που είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) και επιθυμούν να πολιτογραφηθούν ως Έλληνες πολίτες, να εξελληνίσουν το ονοματεπώνυμό τους (άρθρο 142 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»).
Ο εξελληνισμός αφορά:
• στην ορθή απόδοση του ονοματεπωνύμου στην ελληνική γλώσσα που λόγω του αλφαβήτου της χώρας προέλευσης τους ή της χρήσης υποκοριστικού δεν έχει αποδοθεί ορθώς,
• στον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου με ορθή κατάληξη (π.χ. τελικό «ς»),
• στη μετατροπή της ορθογραφίας του ονοματεπωνύμου.
Όσοι πρόκειται εφ’ εξής να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης, συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνουν το εξελληνισμένο ονοματεπώνυμο που επιθυμούν να αναγράφεται στην απόφαση πολιτογράφησής τους.
Όσοι έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση πολιτογράφησης για την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση, καλούνται, εάν επιθυμούν, να προσέλθουν μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 στην υπηρεσία όπου εκκρεμεί το αίτημά τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Μετά την 30η Απριλίου 2014, η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται δεκτή μόνον εάν δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση πολιτογράφησης. Εάν οι ομογενείς κρίνουν ότι τους ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο έχει αποδοθεί το όνομά τους στην ελληνική με την αίτησή τους, δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις υπηρεσίες.
Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε ότι οι ομογενείς αλλοδαποί κάτοχοι ΕΔΤΟ αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια χωρίς να χρειάζεται να δώσουν όρκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου