Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ξεκινά Σήμερα η Υποβολή Αιτήσεων Για Επιδότηση Ενοικίου Στους Δικαιούχους Φοιτητές Άρτας Και Πρέβεζας


Η αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε Πρέβεζα και Άρτα (πλην των δικαιούχων που στεγάζονται στη φοιτητική εστία της όμορης πόλης) να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου.Η επιδότηση αφορά κατ΄εκτίμηση 46 προπτυχιακούς φοιτητές στις σε Άρτα και Πρέβεζα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Παρ’όλη την καθυστέρηση στη διαδικασία έναρξης, τονίζεται ότι έναρξη υλοποίησης του Υποέργου θα είναι η 01/10/2019, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν μισθωτήριο σε ισχύ το οποίο καλύπτει την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψήφιων ωφελούμενων φοιτητών ταυτίζονται με αυτά που ισχύουν για την επιλογή υποψήφιων δικαιούχων στέγασης στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος μοριοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Λάμπρο Ρούμπο(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681050043, e-mail: lroumpos@uoi.gr).

Η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: proskliseis_elke@uoi.gr .

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 03/09/2020 έως και την Παρασκευή 18/09/2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου