Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

Περιφερειακή Υπηρεσία στα Γιάννινα θα έχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας!
Μια νέα Περιφερειακή Υπηρεσία ιδρύεται με έδρα τα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή για το Επιτελικό Κράτος, προβλέπεται η σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία με έδρα την Αθήνα, θα έχει τέσσερις περιφερειακές υπηρεσίες που θα λειτουργούν αντίστοιχα σε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Τρίπολη.

Η νέα Αρχή θα έχει πολλές σημαντικές ελεγκτικές αρμοδιότητες καθώς σε αυτή – μετά την ψήφιση του Νόμου – θα υπαχθούν:

- Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης
- Το Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
- Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
- Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων
-Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
- Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών

H Αρχή ορίζεται ως η αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα έχει αρμοδιότητα ελέγχων στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Νομικά Πρόσωπα, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο κλπ.

Επίσης η αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής θα επεκτείνεται και στους ιδιωτικούς φορείς που συνάπτουν συμβάσεις και συναλλάσσονται με το δήμοσιο.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Με το νομοσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος, συγκεντρώνονται όλες οι διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης, δημιουργούνται νέοι θεσμοί και τίθενται νέοι κανόνες για τη λειτουργία του κράτους.

Ειδικότερα και εκτός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:
1) Με το νομοσχέδιο επέρχεται μείωση των θέσεων Γενικών Γραμματέων από 93 σε 58 με εξοικονόμηση 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως.
2) Στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης, διατηρούνται οι γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.
3) Σε ό,τι αφορά τις Ειδικές Γραμματείες ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα και την ευθύνη/αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής.

Πιο αναλυτικά:
Αλλάζει ολόκληρο το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα είναι πλέον ένα συλλογικό όργανο που θα νομιμοποιεί ειλημμένες αποφάσεις, αλλά θα συνέρχεται τακτικά και θα παράγει ένα συνεκτικό επιχειρησιακό κυβερνητικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιούν τα αρμόδια υπουργεία.

Η πορεία του Κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται από κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα.

Αυτό θα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα “Μαζί”, ώστε αφενός να καταπολεμώνται τα προβλήματα που προκαλούν οι πολλαπλές συναρμοδιότητες και αφετέρου να αντιμετωπίζονται άμεσα και ριζικά οι καθυστερήσεις στις κυβερνητικές δράσεις.

Επίσης, προβλέπονται Επιτροπές Εργασίας, κάτω από το επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες θα προετοιμάζουν τα θέματα της ατζέντας.

Αντιμετωπίζεται η κακονομία και η πολυνομία, σε δύο επίπεδα: άμεσα με ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και για τη μελλοντική νομοθεσία, με την εισαγωγή ενός πλέγματος κανόνων καλής νομοθέτησης, που θα ελέγχουν τη μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων.

Καταπολεμάται η κομματικοποίηση στο δημόσιο. Καθιερώνεται υπηρεσιακός γενικός γραμματέας σε κάθε υπουργείο. Αυτός θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας.

Θα προέρχεται από τα στελέχη του δημοσίου τομέα, και θα διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και το προσωπικό του υπουργείου, ενώ θα έχει και τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών. Υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε κόμμα ή να έχει διατελέσει κομματικός Γενικός Γραμματέας πέντε χρόνια πριν την αίτηση.

Περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία: πλέον όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα αλλά από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ώστε πλέον να απαιτούνται πολύ λιγότερες υπογραφές και χρόνος διεκπεραίωσης.

Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης -Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γραμματείς και Διοικητές ΔΕΚΟ- με κωλύματα και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο την περίοδο που κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση αλλά και μετά την αποχώρησή του.


epirusblog.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου