Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόσκληση «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
Ενημερωτική εκδήλωση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές 
εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020 διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. στην Διοικητήριο της Περιφέρειας (αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου – 2ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι διαδικασίες υποβολής προτάσεων και τα κριτήρια επιλογής για την ένταξή τους στο Π.Α.Α. 2014-2020. Σε αυτή καλούνται να παραστούν για να ενημερωθούν οι Δήμοι, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.610.000 ευρώ, και αφορά τη χρηματοδότηση των εξής:

Ø Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής

Ø Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σώμα

Ø Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με υφιστάμενο ταμιευτήρα

Ø Επένδυση για τη δημιουργία έργου ταμίευσης χειμερινών απορροών: (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα).

Ø Επένδυση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση σε υφιστάμενη αρδευτική εγκατάσταση: (π.χ. αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ΑΠΕ κ.α.).

Ø Επένδυση άρδευσης με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου