Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Εργασίες αντιστήριξη στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου στην Αρχαία Αμβρακία.Εργασίες για την αντιστήριξη των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της 

Αρχαίας Αμβρακίας θα πραγματοποιηθούν με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο με προϋπολογισμό 123.470 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 2014-2020 της Περιφέρειας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσής του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου