Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη για την έναρξη της τελικής φάσης του έργου αναστήλωσης της Γέφυρας ΠλάκαςΜε τη διπλή ιδιότητα του Περιφερειάρχη και του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του 


Έργου για την αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια όλους όσοι πραγματικά μόχθησαν και εργάστηκαν επί δύο χρόνια για να τεθούν οι βάσεις, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας.

Ειδικότερα:

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή που όλα αυτά τα χρόνια ενέκριναν τις σημαντικού ύψους δαπάνες των πρόδρομων εργασιών, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η τελική φάση του έργου.

 Τον επιχειρηματία Ν. Λούλη, ο οποίος τελικά ήταν ο μόνος ιδιώτης - από όσους αρχικά είχαν προθυμοποιηθεί- που συνέδραμε οικονομικά για την εκπόνηση βασικών μελετών.

 Την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που με μέσα και προσωπικό ανέλαβε άνευ οικονομικού ανταλλάγματος την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στερέωσης των βάθρων.

 Το ΤΕΕ Ηπείρου και προσωπικά τον πρώην Πρόεδρο Χρ. Παπαβρανούση για την αμέριστη επιστημονική συμβολή του, ως επίσης και τη σημερινή Διοίκησή του για τη συνέχιση του έργου.

 Τον κ Γιώργο Σμύρη, επίκουρο καθηγητή και συντονιστή του Έργου που με τη συνεχή παρουσία του στην περιοχή της Πλάκας έδωσε ουσιαστικές λύσεις σε όλα τα ζητήματα που είχαν προκύψει.

 Τον τοπικό εργολήπτη κ. Κ.Πλιακοπάνο, που ανέλαβε και υλοποίησε με ευθύνη, ταχύτητα και σεβασμό στο περιβάλλον όλες τις εργασίες που απαιτήθηκαν.

 Το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που έδωσε το καλύτερο εαυτό του για την ολοκλήρωση των εργασιών που είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας η Περιφέρεια Ηπείρου.

 Τον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο για την άριστη συνεργασία και τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων.

 Το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για το ενδιαφέρον και τη συνδρομή τους σε όποια εργασία απαιτήθηκε στη διάρκεια των εργασιών.

 Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου που έφεραν σε πέρας το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο του, ήτοι:

• Αμαλία Ανδρουλιδάκη,

• Βασίλη Κασκάνη

• Ανδρ. Μιλτιάδου

• Ιωάννη Γκόλια

• Δημήτρη Κουνάβο

• Χρίστο Παπαβρανούση

• Γιώργο Σμύρη

• Αλέξανδρο Λάμπρου

• Ιωάννη Σεντελέ

• Χαρ. Στάμου και στη συνέχειατον αντικαταστάτη του.

Τέλος θα ήταν παράλειψη να μεν αναφερθώ και να μην ευχαριστήσω την τ. Υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο διάστημα της θητείας της, κατά το οποίο λήφθηκαν όλες οι κρίσιμες αποφάσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, απέδειξε για μια φορά, ότι μπορεί και συνεργάζεται άψογα και αποδοτικά με όλους τους φορείς, μπορεί και δίνει πρακτικές λύσεις όπου και όταν απαιτούνται, εκπληρώνει σε απόλυτο βαθμό τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Εύχομαι στον Υπουργό Υποδομών κ. Χρ. Σπίρτζη και στον Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Δέδε καλή συνέχεια ώστε η γέφυρα της Πλάκας να αναστηλωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο και να αποτελέσει πλέον διπλό σημείο αναφοράς: Και για το ιστορικό παρελθόν της, αλλά και το σύγχρονο κατασκευαστικό επίτευγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου