Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 07 Αυγούστου, ώρα 9:30

Την Παρασκευή 07-08-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», προϋπολογισμού 515.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του από 29-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του από 29-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
6. Έγκριση του από 30-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.7. Έγκριση του από 31-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του από 15-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση του από 22-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα (λόγω κατολίσθησης, νέες χαράξεις)”», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
10. Έγκριση του από 31-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 31.804,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
11. Έγκριση του από 03-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση του 2ου/03-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 30-09-2020.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2020.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2020.
18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,77%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φασκομηλιάς και Ελευθερίου Θεσπρωτίας»,αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
19. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,96%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
20. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 14,83%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας»,αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε.
21. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 102272/9654/05-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της Περιφέρειας Ηπείρου για το υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)» με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 89913.».
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τηςπρομήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο 2020.
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή συστάδας δέντρων εντός του στρατοπέδου Βελισσαρίου για την κατασκευή κόμβου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κατασκευή οδού Νιάρχου” (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής σταυλικών εγκαταστάσεων Υπουργείου Γεωργίας στην Κατσικά Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο - Μικρό Πάπιγκο», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων”.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 101847/4515/31-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση Κατάρα (παροχή υπηρεσιών».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών μεταλλικού και πλαστικού δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
33. Έγκριση του Πρακτικού 2/23-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC», προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου έτους 2020.
35. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 100302/6784/30-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «Παρουσίαση εικόνων του παρελθόντος», των Πολιτιστικών Συλλόγων Πηγαδιών, Καλεντζίου και Πλαισίων.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων τοπογραφικού λογισμικού και λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.
40. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1049/05-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την δημοσίευση στον τοπικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, ενημερωτικού υλικού και οδηγιών προς τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου για τον Καταρροϊκό Πυρετό.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικού ρέματος στράγγισης στη θέση ¨Γιογλή¨ Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών αποκατάστασης οδού πρόσβασης στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου».
43. Έγκριση του από 24-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
44. Έγκριση του από 24-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
45. Έγκριση του από 30-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
46. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
47. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 172.000,00με ΦΠΑ.
48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού € 100.000,00με ΦΠΑ.
49. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες επισκευής συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό», αναδόχου Βασιλείου Γ. Σίμου - ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020.
50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης για τα έτη 2020 – 2021 της Π.Ε. Άρτας.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2020.
53. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες προστασίας και καθαρισμού ρέματος στα όρια του Δ.Δ. ΜπεστιάςΣερβιανών (παροχή υπηρεσιών)».
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης όμβριων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο του Γρεβενιτίου (παροχή υπηρεσιών)».
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Βίτσας Δήμου Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (υπερωριακή εργασία υπαλλήλων για έργο TRUST).
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 (υπερωριακή εργασία υπαλλήλων για έργο PRO-ENERGY).
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης υπόγειου αγωγού όμβριων για την διευθέτησης της ροής των υδάτων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στους Φιλιάτες (παροχή υπηρεσιών)».
62. Έγκριση του 2ου/28-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920,00 με ΦΠΑ.
63. Έγκριση του από 14-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
65. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
66. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
67. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-2021.
68. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020.
69. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, και των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000146», Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” συνολικού προϋπολογισμού € 135.669,66 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Λυγιάς (προμήθεια υλικών)».
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (προμήθεια υλικών)».
ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου