Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» Χρηματοδοτεί 1797 Θέσεις Φιλοξενίας Βρεφών, Νηπίων, Παιδιών Σε ΚΔΑΠ


Τη δαπάνη φιλοξενίας 1768 βρεφών, νηπίων, παιδιών για το έτος 2020-2021 σε


δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην

Περιφέρεια Ηπείρου, χρηματοδοτεί με το ποσό των 4.900.000 ευρώ το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Την απόφαση ένταξης
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και φορέας
υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ).
Επίσης, με άλλη απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, εντάχθηκε στο Ε.Π.
«Ήπειρος 2014-2020» και πράξη για τη φιλοξενία 29 βρεφών, νηπίων, παιδιών
και ατόμων ΜΕΑ για το έτος 2020-2021, σε δημόσιους και ιδιωτικούς
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΕΑ, με το συνολικό προϋπολογισμό της πράξης
να ανέρχεται σε 170.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι επίσης η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Σημειώνεται πως η διάθεση θέσης προς τον κάθε ωφελούμενο, και στις δύο
κατηγορίες, γίνεται μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που
λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προσκλήσεις
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου