Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Εκ νέου οι αιτήσεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων


Νέα δεδομένα δημιουργεί η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με τίτλο «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Όπως έγινε γνωστό σε προηγούμενη ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών προχωρά στην άμεση πρόσληψη 108 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020 - 2021, εκ των οποίων 87 πλήρους απασχόλησης και 21 μερικής. Όι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το νέο κείμενο της Ανακοίνωσης μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr, μέσω της διαδρομής ΔΗΜΌΤΕΣ→ΝΕΑ→ΝΕΑ – ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΕΙΣ→ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΣΧΌΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (hIps://www.ioannina.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce %b7%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba %cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf %83%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce %b8/). 
Όι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sxo@ioannina.gr χωρίς δικαιολογητικά. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση τα στοιχεία της αίτησης, της οποίας η ορθή συμπλήρωση είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις συνιστάται οι υποψήφιοι πρώτα να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο των Όδηγιών και το Παράρτημα Ανακοίνωσης. Προσοχή: Οσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με το νέο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Σημειώνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Ιωαννιτών που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 27 Αυγούστου 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου