Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ : Εκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας στις λαϊκές αγορές.


Έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία,με βάση και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει απότην αύξηση τωνκρουσμάτων στην χώρα μας, απευθύνει σε παραγωγούς, μικροπωλητέςκαι καταναλωτές στις λαϊκές αγορές, η δημοτική αρχή Ιωαννίνων.
Έιδικότερα   η   δημοτική   αρχή   εφιστά   την   προσοχή   στην   υποχρέωσηχρήσης   μάσκας   από   όλους   όσοι   βρίσκονται   στο   χώρο   της   λαϊκήςαγοράς,   παραγωγούς   και   καταναλωτές,   με   βάση   και   τις   νέεςκυβερνητικές   αποφάσεις.   Έπίσης   υπενθυμίζει   ότι   θα   πρέπει   νατηρούνται   οι   αποστάσεις   ασφαλείας,   μεταξύ   των   πάγκων   αλλά   καιμεταξύ των καταναλωτών, να αποφεύγεται ο συνωστισμός γύρω απότους   πάγκους,   ενώ   είναι   απαραίτητη   και   η   χρήση   γαντιών   καιαντισηπτικού.Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361/07-08-2020   ΚΥΑ   (ΦΈΚ   3331/Β/09-08-2020)   είναι   υποχρεωτική   η   χρήσημάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινότων λαϊκών αγορών.Η μη χρήσης της απαιτούμενης μάσκας επιφέρει κυρώσεις, σύμφωναμε τη νομοθεσία, ύψους εκατό πενήντα (150,00) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου