Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Συναντήσεις της Τατιάνας Καλογιάννη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων της Δαφνούλας και Κοσμηράς


Την Παρασκευή 31.07 και Τρίτη 04.08, η Τατιάνα Καλογιάννη, συναντήθηκε


στηΔ Δαφνούλα και Κοσμηρά, με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Ευαγγέλου,και τα στελέχη της παράταξης Βασίλης Λέκκας και Κώστας Τσάγκας.
Συνοπτικά, τα θέματα που απασχολούν τις Κοινότητες αυτές, ταξινομούνται όπως φαίνεται παρακάτω:
 Στη Δαφνούλα: Εκτός των προβλημάτων της καθημερινότητας, συζητήθηκαν εκτενώς:
1. Το οξύ πρόβλημα της υδροδότησης, το οποίο παρατηρείται και λόγω
παλαιότητας του δικτύου σωληνώσεων (συχνές βλάβες) και λόγω τηςέ επαρκούς παροχής νερού (καθαρισμοί, εμβαθύνσεις και διευρύνσεις
υφιστάμενων γεωτρήσεων).
2. Η ανάγκη εκπόνησης σχεδίου εκκένωσης της κοινότητας στο πλαίσιο της πυροπροστασίας, και
3. Η επίσπευση της τακτοποίησης του κτηματολογίου της κοινότητας.
 Στην Κοσμηρά καταγράφηκε προτεραιότητα:
1. Στη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης για την προστασία του δασυλλίου με
παράλληλη διάνοιξη αγροτικών δρόμων και ζωνών πυρασφάλειας, καθώς και
2. Στην άμεση ανάγκη διευθέτησης – οριοθέτησης του ρέματος που διασχίζει το χωριό, θέμα για το οποίο υπάρχει μελέτη από το 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου