Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

«Νέο Εξοικονομώ»: Ξεκινά τον Νοέμβριο με αύξηση στην επιδότηση, αλλά πιο σφιχτά χρονοδιαγράμματαKαταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και τροποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης
Αντίστροφα μετράμε πλέον για την εκκίνηση του «Νέου Εξοικονομώ», καθώς χθες δημοσιεύτηκε ο οδηγός του προγράμματος στην τελική του μορφή και εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.
Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου
Οι αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως την αύξηση της επιδότησης ανά τετραγωνικό μέτρο και τον μέγιστο προϋπολογισμό των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, η επιπλέον επιδότηση θα είναι της τάξεως των 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ήτοι στα 200 ευρώ από 180 ευρώ που προέβλεπε το προσχέδιο.

Επίσης, ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (για μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία) δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1 ευρώ (έναντι 0,9 ευρώ στο αρχικό πλάνο) επί του συνόλου της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh).


Πέρα απ’ αυτό, διορθώνεται μία αστοχία που είχε αναδείξει η «δημοκρατία» και το πρόγραμμα θα καλύπτει το 100% του κόστους για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (για όσους κριθούν επιλέξιμοι), έναντι του 80% που ανέφερε ο προδημοσιευμένος οδηγός.

Η έτερη αλλαγή αφορά στο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης τουλάχιστον του 30% των επιλέξιμων εργασιών. Το προσχέδιο του οδηγού όριζε το εν λόγω διάστημα στους έξι μήνες, η τελική μορφή του όμως το περιορίζει στους τέσσερις, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Από χθες, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα https://exoikonomo2021.gov.gr και να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, όπως ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, το ύψος της επιδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων, τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων αλλά και τις προθεσμίες.
Αιτήσεις χωρίς χρονική προτεραιότητα

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων. Πλέον, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια. Η πλατφόρμα, δηλαδή, δεν θα ανοίγει σε διαφορετική ημερομηνία ανά περιφέρεια, όπως γινόταν έως σήμερα. Παράλληλα, για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια.

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις θα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Εγκεκριμένες αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο πρόγραμμα με δάνειο, λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης.

Εντός της άνωθεν προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωση δανείου η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του έργου.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό, οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης όσων καταφέρουν να ενταχθούν (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Κριτήρια αξιολόγησης

Πέρα απ’ αυτό, στο «Νέο Εξοικονομώ» τροποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης. Τα ποσοστά επιδότησης κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα, ενώ πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολυτέκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης. Επίσης, εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Πάντως, το μέγιστο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού προς επιδότηση ανά κατοικία θα είναι χαμηλότερο από τα 50.000 ευρώ, ενώ το ανώτερο ποσοστό επιδότησης πέφτει στο 75% από το 90% που έφτανε πέρυσι με τα διάφορα μπόνους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 632.000.000 ευρώ (εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά) και μαζί με τη μόχλευση εκτιμάται ότι θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Πέντε κατηγορίες επιδοτήσεων

Για τις αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία διαμορφώνονται πέντε κατηγορίες επιδοτήσεων, με το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης να ορίζεται ως εξής:
για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 75%
για ατομικό εισόδημα 5.000-10.000 ευρώ και οικογενειακό 10.000-20.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%
για ατομικό εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000-30.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55%
για ατομικό εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000-40.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 45%
για ατομικό εισόδημα 30.000-50.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000-60.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%

Τα συγκεκριμένα ποσοστά επιδότησης αφορούν τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα. Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό (40%) και ανεξάρτητο της εισοδηματικής κατηγορίας.

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου