Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Πέμπτη 4 Απριλίου, ώρα 15:00Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στις τέσσερις (4) του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ΛΑ.ΣΥ. ΗΠΕΙΡΟΥ:

1. Για την ρύπανση στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, τις τεράστιες οι ευθύνες της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. Συνυπεύθυνη η Περιφέρεια Ηπείρου

2. Για την ασφάλεια της Ε.Ο. Πρέβεζας -Ηγουμενίτσας και την προοπτική νέου σύγχρονου ασφαλούς αυτοκινητόδρομουΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των συνεδριάσεων:

3η /6-2–2024 (τακτική -διά ζώσης)

4η/27-2-2024 (τακτική -διά ζώσης)

2. Έγκριση για την ανακοίνωση – γνωστοποίηση δημόσιας προκήρυξης – πρόσκλησης με περιεχόμενο την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Ηπείρου (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., κ. Δημήτριος Σιώλος)

3. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

5. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

6. Αναπροσαρμογή κομίστρου πλόων λίμνης Παμβώτιδας

(εισήγηση: η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων)

7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ , που αφορά στο Σχέδιο επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας (εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου