Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΠΟΛΛΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ!....Γνωστές βιομηχανίες αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω δυσμενούς κλίματος
Κύριες αιτίες η κατάρρευση των πωλήσεων προϊόντων τους, η εξαντλητική φορολογία και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές
Τι προκύπτει από στοιχεία του Επιμελητηρίου

Το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί – στη χώρα μας και το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται – ανάγκασε βιοτέχνες της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων να αναστείλουν, επ’ αόριστον, την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Οκτώ μεγάλες βιοτεχνίες έκλεισαν την τελευταία τετραετία, λόγω της εξαντλητικής φορολογίας, των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών και της ασφυκτικής μείωσης διάθεσης των προϊόντων τους, ενώ πολλές άλλες πνέουν τα λοίσθια.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ο αριθμός των διαγεγραμμένων βιοτεχνιών που διέκοψαν τη λειτουργία τους, κατ’ έτος, έχει ως εξής:
• Από 1.1.2012 έως 31.12.2012 έκλεισαν 2 βιοτεχνίες.
• Από 1.1.2013 έως 31.12.2013 έκλεισαν 2.
• Από 1.1.2014 έως 31.12.2014 έκλεισε 1.
• Από 1.1.2015 έως 31.12.2015 έκλεισαν 3 βιοτεχνίες.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου, την τελευταία τετραετία (2012-2015), ιδρύθηκαν και συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη Βιομηχανική Περιοχή 17 επιχειρήσεις.
Αναλυτικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν, κατ’ έτος, έχει ως εξής:
• Από 1.1.2012 έως 31.12.2012 ιδρύθηκαν 5 επιχειρήσεις.
• Από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ιδρύθηκαν 2.
• Από 1.1.2014 έως 31.12.2014 ιδρύθηκαν 3.
• Από 1.1.2015 έως 31.12.2015 ιδρύθηκαν 7 επιχειρήσεις.
Η λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
Η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 742/77 και από το έτος 1978 η ΕΤΒΑ, ως αποκλειστικός φορέας ίδρυσης, άρχισε τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας. Αγοράστηκε από την ΕΤΒΑ, από τις Τοπικές Κοινότητες Ροδοτοπίου, Μ. Γαρδικίου και Ζωοδόχου (του Δήμου Ζίτσας σήμερα) συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων.
Κατασκευάστηκαν όλα τα βασικά έργα υποδομής, με αποτέλεσμα η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων να είναι η πλέον οργανωμένη στην Ήπειρο. Υπάρχουν δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνοδότησης. Υπάρχει επίσης και Πυροσβεστικός Σταθμός.
Ιστορικά στοιχεία
Οι ΒΙ.ΠΕ. αρχίζουν από το 1896. Το έτος αυτό ιδρύθηκε στο Manchester της Βρετανίας η πρώτη ΒΙ.ΠΕ., από μια ομάδα ιδιωτών επιχειρηματιών.
Παρόμοια ΒΙ.ΠΕ. άρχισε να λειτουργεί το 1899 στο Σικάγο των Η.Π.Α. Και αυτή ιδρύθηκε από ιδιώτες επιχειρηματίες.
Σαν κρατική δραστηριότητα στις ΒΙ.ΠΕ. σημειώθηκε στην Ιταλία το 1904 και στη συνέχεια στη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Δανία κ.λπ.).
Η οργάνωση των ΒΙ.ΠΕ. στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες, βράδυνε πολύ, γιατί μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα μας είχει τη γνωστή συνέχεια του Εμφυλίου πολέμου.
Τον Φεβρουάριο του 1965 δημοσιεύεται ο βασικός Νόμος περί ΒΙ.ΠΕ. (Ν. 4458/1965), ο οποίος θέτει νομικό πλαίσιο ανάπτυξης για τις ΒΙ.ΠΕ.
Φορέας για την ίδρυση – οργάνωση και λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ. ορίζεται η κρατική ΕΤΒΑ.
Έκτοτε ακολουθούν οι Νόμοι 742/1977 και 2545/1997 που περιλαμβάνουν συμπληρωματικές και νέες διατάξεις για την ίδρυση – λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ. στη χώρα μας.
Έννοια ΒΙ.ΠΕ.
Σαν Βιομηχανική Περιοχή νοείται μια περιοχή, μια εδαφική έκταση κατάλληλα χωροθετημένη, οργανωμένη από τον Φορέα ίδρυσης και εξοπλισμένη από όλα τα έργα υποδομής που χρειάζονται για τη σωστή εγκατάσταση της επαγγελματικής δραστηριότητας που λειτουργεί κάτω από ευνοϊκές οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες.
Σκοπός των ΒΙ.ΠΕ.
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία (Ν. 4458) 1965, Ν. 742/1977 και Ν. 2545/1997) αντικειμενικοί σκοποί της ίδρυσης ΒΙ.ΠΕ. στην Ελλάδα καθορίζονται οι κατωτέρω:
• Η περιφερειακή ανάπτυξη
• Η βιομηχανική αποκέντρωση
• Η προσέλευση ξένων επενδυτών
• Ο εκσυγχρονισμός της βιοτεχνίας και βιομηχανίας
• Η προστασία του περιβάλλοντος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου