Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
Αύριο Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-07-2016 συνεδριάσεως.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας τύπου Α’ (για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και ...
3Τ Κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», προεκτιμώμενης αμοιβής € 369.930,92 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 18-12-2016.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη Ε.Δ.Ε. μέχρι την 30-12-2016.
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 31-12-2016.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γέφυρας στο Παλαιοκάτουνο», αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε.Δ.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 24-09-2016.
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφέρειας Ηπείρου και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων» αναδόχου εταιρείας «Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.».
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτων στοιχείων (Ξυλόγλυπτο Τέμπλο – Δεσποτικού Θρόνου – Άμβωνα) Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοβίτσας», αναδόχου Ιωάννη Λιούγκου.
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ιεράς Μονής Αβάσσου», αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον Αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΕΡΛΕΚΗ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Μυρσίνης και του Εθνικού Δικτύου Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-07-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άνω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού € 151.250,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης στα όρια της Κοσμηράς», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.
Απόφαση επί των από 19-05-2016 ενστάσεων των Συμπράξεων των Γραφείων μελετών α) «ΥΔΡΟΔOΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ δ.τ. ¨ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ¨ - ΖΗΝΑΣ–ΚΟΚΚΙΝΟΣ–ΝΙΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ¨ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ¨ - ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» και β) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. «GEOENVIRO - ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», κατά του Πρακτικού Ι/13-05-2016 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 233.391,49 € με ΦΠΑ και επί της έγκρισης ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 68266/600/27-07-2016 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου, Αγγελικής Μπουκοβίνα και Σταυρούλας Μπαλτά.
Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 167/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 304/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 305/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
Απόφαση επί του αιτήματος του Δημητρίου Τσούκα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για υλικές ζημιές.
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Αυγούστου).
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – συντήρηση οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ανατολή – Κατσικάς» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση της αριθμ. 67273/4991/22-07-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ/90/16Atm για το Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 45.000,00 €, με Φ.Π.Α.
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Έγκριση ανάθεσης εργασιών καταπολέμησης ψύλλων για το έτος 2016, σε αγροτικές περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Οργάνωση και Ανάπτυξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων έτους 2016».
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών χαρτών της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-07-2016 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», προϋπολογισμού € 17.100,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013».
Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αγνής Αναστασέλου, και Βαγγελίδη Γρηγορίου, στην Πάτρα, για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση εργασίας μεταξύ των επιλέξιμων ελληνικών Περιφερειών στις 26/07/2016, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προτάσεων που θα υποβληθούν στην επικείμενη 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG GREECE – ITALY 2014-2020 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών και έγκριση σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος - Λύγγος», προϋπολογισμού € 60.000,00 με τον Φ.Π.Α.
Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού € 700.000,00 με Φ.Π.Α., δεδομένου ότι η από 26-07-2016 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-07-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειμάρρων πεδινής ζώνης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οικ. έτους 2016, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων των αθλητικών εκδηλώσεων «8η Αθαμάνια Διαδρομή – Οι δρόμοι του Bασιλιά Αθάμα») και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Διαδικασία εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ανάκληση της αριθμ. 9/419/24-03-2016 απόφασης της Ο.Ε.).
Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Τσώλη Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΦΕΤ με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στο τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» από 01/09/2016 έως 02/09/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
Λύση Σύμβασης Μίσθωσης Δημόσιου Ιχθυοτροφείου «Βατάτσα» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις: Α) για συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου, Β) για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς ρεμάτων στο Τ.Δ. Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας, Γ) για αποκατάσταση πρόσβασης λόγω κατολισθήσεων στο Τ.Δ. Μόρφι – Σπαθαραίοι του Δήμου Ηγουμενίτσας, Δ) για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Τ.Δ. Μαργαριτίου – Τ.Δ. Καρτερίου – Τ.Δ. Ελευθερίου) και Ε) για αποκατάσταση πρόσβασης λόγω κατολισθήσεων στο Δ.Δ. Ηγουμενίτσας (Αμπέλια) του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις αριθμ. 38564/1998/09-05-2016, 56701/2996/23-06-2016, 56724/3006/23-06-2016, 57525/3071 και 57531/3072/28-06-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, και τις αριθμ. 13/652/11-05-2016 (στ. Α), 18/960/01-07-2016 (στ. Δ & Ε) και 18/961/01-07-2016 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου αντίστοιχα.
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων, εγκατάσταση κλιματιστικού και αποξήλωση κλιματιστικού στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπανών σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ 2/2016 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας (σχετική η αριθμ. 7/332/09-03-2016 απόφαση της Ο.Ε.).
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας).
Έγκριση δαπάνης για επιστροφή χρηματικού ποσού, για αχρεωστήτως καταβληθέν παράβολο για μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας οχήματος η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88, σε συνταξιούχο υπάλληλο Ι.Δ.ΑΧ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με την Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου του Δήμου Σουλίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (1η Γιορτή Πολιτισμού «ΜΑΝΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ» με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Μουργκάνας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την παρακολούθηση δυνητικώς τοξικού φυτοπλαγκτόν στις εκβολές Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουμπούκη, κτηνιάτρου: Α) στον Δήμο Πρεσπών του Ν. Φλώρινας, από 21/07/2016 έως και 24/07/2016 και Β) στο Δ.Ε. Γράμμου του Ν. Καστοριάς, από 28/07/2016 έως και 29/07/2016 για εμβολιασμό μετακινούμενων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σταύρου Βένου, κτηνιάτρου, στην Καστοριά, για εμβολιασμό μετακινούμενων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από 25/07/2016 έως και 29/07/2016.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης λόγω αύξησης ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 03-10-2016.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης λόγω αύξησης ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας«Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Εκβάθυνση – καθαρισμός ποταμού από πηγές Μπάλτιζας έως γέφυρα Θεμέλου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 15-10-2016.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών», αναδόχου Χριστιά Θωμά του Χρήστου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 08-11-2016.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 61271/2308/7/7/2016, 61273/2309/7/7/2016 και 63931/2456/14/7/2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 8 και 15-07-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες για: Α) καθαρισμό αντιπλημμυρικής ζώνης και υπερύψωση αναχώματος του ποταμού Αχέροντα στην ευρύτερη περιοχή των Μουζακαίικων, Β) απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από την κοίτη του ποταμού Αχέροντα από την γέφυρα Μεσοποτάµου μέχρι την γέφυρα Καστριού και Γ) ενίσχυση αναχώματος και εκβάθυνση κοίτης ποταμού Λούρου στη θέση Ασπροχάλικο.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για σύνταξη δήλωσης φόρου μεταβίβασης, επί των κτισμάτων και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα (Στρατόπεδο Δούκα) στην πόλη της Πρέβεζας.
Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 12/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας και κατά της αριθ. 79/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-07-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 121.000,00 με Φ.Π.Α.μ η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου