Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αποτυπώνει την ολοκληρωμένη στρατηγική και τον πολυεπίπεδο σχεδιασμό του Δήμου για τα επόμενα χρόνιαΜε τη μέγιστη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπήρξε μόνο η αρνητική ψήφος του κ. Μαλάμου) εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2016-2019. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτική εισήγηση στο σώμα: «το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο σχεδιασμό, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα Δήμο ισχυρό, ελκυστικό, λειτουργικό, φιλικό για τον....
πολίτη. Ένα σχεδιασμό που στην ουσία υπερβαίνει τη θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής».Μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτήρισε τη σημερινή ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, ευχαριστώντας όλες τις παρατάξεις για το υψηλό επίπεδο συζήτησης και τη συναίνεση τους. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος «είναι σημαντικό να υπερψηφίζουμε όλοι ένα τέτοιο σχέδιο που έχει βάθος χρόνου στην υλοποίηση του. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά και επιθυμούμε να καταθέσουμε στη Γιαννιώτικη κοινωνία όχι ένα απλό σχέδιο επί χάρτου, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς για να δουλέψουμε με σχέδιο και να πάμε τον τόπο μπροστά».Πολύ θετική χαρακτήρισε την ομόθυμη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανταλόβας, λέγοντας πως «είναι σημαντικό το ότι ο Δήμος μας ξέρει για τα επόμενα χρόνια ποιες είναι οι μεγάλες στοχεύσεις και είναι επίσης πολύ σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν πως στις μεγάλες προτεραιότητες συμφωνούμε παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις όλες οι παρατάξεις». Τόνισε δε πως η ομοθυμία του Δημοτικού Συμβουλίου «εξοπλίζει» με δύναμη τη Δημοτική Αρχή στις στρατηγικές διεκδικήσεις που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό, όπως το Στρατόπεδο Βελισαρίου, το Γιαννιώτικο Σαλόνι, οι Στρατιωτικές φυλακές και τα έργα καθοριστικής σημασίας για την περιοχή, όπως η ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου κ.λ.π.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων τόνισε για άλλη μια φορά την κουλτούρα της συνεργασίας που διακατέχει τη Δημοτική Αρχή στην προώθηση των σημαντικών θεμάτων του τόπου. Υπενθύμισε πως σταθερά συνεργάζεται με τους φορείς του τόπου και επεδίωξε τη συνεργασία με τους βουλευτές για την προώθηση συγκεκριμένης ατζέντας θεμάτων, σημειώνοντας με νόημα πως «θέσαμε συγκεκριμένα θέματα. Περιμένουμε …». Τόνισε παράλληλα πως στους σχεδιασμούς του ο Δήμος Ιωαννιτών λαμβάνει υπόψη του τις θέσεις και προτάσεις των παραγωγικών φορέων και της επιχειρηματικότητας, λέγοντας πως «συνεργαζόμαστε χωρίς προκαταλήψεις για να μοχλεύσουμε την τοπική οικονομία».

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός, «απάντηση» στις προκλήσεις
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιωαννιτών, όπως άλλωστε και κάθε Δήμου, συντάσσεται σε μια περίοδο, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ολόκληρη η κοινωνία δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη και παρατεταμένη οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Ιωαννιτών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλείται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διττό ρόλο, όπως τον περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος κ. Μανταλόβας: «αφενός να εξακολουθήσει με λιγότερους πόρους και λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό να παρέχει σχεδόν τον σύνολο των υπηρεσιών που έχει ανάγκη μια τοπική κοινωνία και αφετέρου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, θέτοντας προτεραιότητα και στόχους αλλά κυρίως υλοποιώντας δράσεις και έργα, που θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της κάθε τοπικής κοινωνίας».
Η κατάρτισή, αλλά κυρίως η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος απαντά στη δεύτερη πρόκληση και αποσκοπεί κυρίως:
στην αποτύπωση των προτεραιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής
στην οριοθέτηση ενός Οδικού Χάρτη για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω:
της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής
της βελτίωσης της κοινωνικής & οικονομικής ευημερίας
της υποστήριξης της τοπικής οικονομίας
αλλά και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη λειτουργία του.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών, αποτελεί μείζον εργαλείο Διοίκησης- Προγραμματισμού – Ελέγχου προς την πορεία της τοπικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα νομική υποχρέωση των ΟΤΑ σύμφωνα με τον «Καλλικράτη».Η κατάρτιση του ήταν προϊόν πολύμηνης δουλειάς κατά την οποία όλες οι Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες κατέθεσαν τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τις προτεινόμενες δράσεις τους. «Μια πολύ σημαντική δουλειά που έγινε εκ των ενόντων», όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως την υπηρεσία Προγραμματισμού.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων και έργων με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, με περιβαλλοντική διάσταση δημιουργώντας ένα πλέγμα παρεμβάσεων στα πεδία:
της χωροταξίας και της πολεοδομικής οργάνωσης,
της αναβάθμισης του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος,
της βιώσιμης κινητικότητας,
της ενεργειακής αποδοτικότητας,
των κοινωνικών υποδομών και δομών,
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
της καθημερινότητας και των προβλημάτων που τη χαρακτηρίζουν.
Στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού έκανε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τρόπο ώστε να είναι κατανοητό, κατηγοριοποιώντας πεδία, στόχους και τα πιο σημαντικά έργα και δράσεις ανά πεδίο και απευθυνόμενος προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους ζήτησε τις δικές τους προτάσεις. Όπως είπε: «Δεν διακατεχόμαστε ούτε από ιδεοληψίες ούτε από εγωπαθείς αντιλήψεις περί κατοχής της απόλυτης γνώσης. Γι’ αυτό πέρα από την κριτική θέλουμε τις προτάσεις σας, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων πολιτικών, όσο και στο επίπεδο των έργων του Ε.Π. και με ικανοποίηση δηλώνω εξ αρχής ότι θα τις συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό μας».
Το σύνολο των πόρων που θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος υπολογίζεται στα 252 εκατ ευρώ με τον κ. Μανταλόβα να απαντάει προκαταβολικά στο ερώτημα «από πού θα βρεθούνε οι διαθέσιμοι πόροι που μπορούν να χρηματοδοτήσουν στις σημερινές συνθήκες την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου». Η απάντηση που ο ίδιος έδωσε στο ερώτημα του ήταν συγκεκριμένη. Όπως είπε υπάρχουν οι πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου (αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτούς), οι ίδιοι πόροι του Δήμου που έχοντας «νοικοκυρεμένα» οικονομικά μπορεί να χρηματοδοτεί σημαντικές παρεμβάσεις, οι πόροι του ΠΔΕ και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου