Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Η "ακτινογραφία" του προϋπολογισμού - Αυξήσεις σε καφέ, τσιγάρα, κινητά και καύσιμα
Καταιγισμός φόρων για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, 2,45 δις ευρώ περισσότερα καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι
- Αυξάνεται το ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μειώνεται των Ν. Π...

- Κάτι περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ περιμένει η κυβέρνηση από την αύξηση των έμμεσων φόρων
- Δείτε τον προϋπολογισμό αλλά και την αιτιολογική του έκθεση με τις υποσχέσεις για... κοινωνική πολιτική λόγω των αυξημένων εσόδων

Φόροι, φόροι κι άλλοι φόροι. Αυτή είναι η συνταγή που επέλεξε η κυβέρνηση για να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της και αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2017, που κατατέθηκε στη Βουλή, το απόγευμα της Δευτέρας.
Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να... καταθέσουν στα κρατικά ταμεία 2,45 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το 2016.
Τα επιπλέον έσοδα που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό, αναμένεται να προέλθουν από:
Τις αποδόσεις των θεσμοθετημένων παρεμβάσεων που εφαρμόσθηκαν ήδη από το 2016, όσο και αυτών των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει το 2017 και ειδικότερα από:
α) την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος, όσον αφορά στην παραχώρηση εταιρικών οχημάτων,
β) την αναμόρφωση της φορολογίας στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων,
γ) την επιβολή τέλους συνδρομητών στη σταθερή τηλεφωνία,
δ) την αύξηση του φόρου κατανάλωσης επί των τσιγάρων και του καπνού (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων),
ε) την επιβολή φόρου κατανάλωσης στον καφέ.
Τα αυξημένα έσοδα λόγω της είσπραξης της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ 2016 τον Ιανουάριο 2017, εκτιμώμενου ποσού 323 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό, σε δημοσιονομική βάση, θα καταγραφεί στο έτος 2016.
Το τίμημα από την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, ύψους 1.234 εκατ. ευρώ.
Άμεσοι φόροι
Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20 δις ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ, έναντι του 2016.
Ειδικότερα:
Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 9.1 δις ευρώ, αυξημένος κατά 1.1 δις ευρώ έναντι του 2016, λόγω κυρίως της αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 242 εκατ. ευρώ έναντι του 2016 και να διαμορφωθεί στα 3.2 δις ευρώ, λόγω της επίδρασης του αυξημένου ποσοστού προκαταβολής το 2016.
Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 3,1 δις ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 401 εκατ. ευρώ, έναντι του 2016, λόγω της διαφοροποίησης είσπραξης των δόσεων ΕΝΦΙΑ. Πιο συγκεκριμένα το 2016 εισπράχθηκαν δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2015, ενώ το 2017 θα εισπραχθεί μία δόση του ΕΝΦΙΑ 2016.
Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1.2 δις ευρώ, μειωμένοι κατά 332 εκατ. ευρώ έναντι του 2016, ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.3 δις ευρώ, μειωμένοι κατά 546 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.
Έμμεσοι φόροι
Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 26.4 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.3 δις ευρώ έναντι του 2016.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 15.4 δις ευρώ αυξημένα κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.
Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9.5 δις ευρώ αυξημένοι κατά 712 εκατ. ευρώ έναντι του 2016, λόγω κυρίως των νέων παρεμβάσεων (αναμόρφωση του ΕΦΚ των ενεργειακών και των καπνικών προϊόντων, επιβολή φόρου κατανάλωσης στον καφέ, τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας).
Οι έμμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών θα διαμορφωθούν στα 549 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 168 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.
Οι υποσχέσεις για κοινωνική πολιτική
Μεγάλη υπέρβαση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός τόσο για το 2017 όσο και για το 2016 γεγονός που ανοίγει το δρόμο για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017 που κατατέθηκε στη Βουλή, το πρωτογενές πλεόνασμα το επόμενο έτος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% του ΑΕΠ, υψηλότερο από τον στόχο του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, επιβεβαιώνοντας την θετική πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Σημαντική υπέρβαση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 1,032 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός και για το 2016. Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,09% του ΑΕΠ σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό στόχο του 0,53% του ΑΕΠ. Για αυτό και όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού άμεσα θα εξετασθεί η δυνατότητα εφάπαξ διάθεσης μέρους της υπέρβασης σε δράσεις κοινωνικής συνοχής και προστασίας.
Ειδικότερα το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017 εκτιμάται σε 2% του ΑΕΠ έναντι αρχικού στόχου για πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ. Ισχυρή αναμένεται να είναι και η επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2017 στο μέτωπο της ανάπτυξης. Έτσι προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,7% για το 2017 έναντι αρνητικού ρυθμού 0,3% το 2016 ενώ αποκλιμάκωση αναμένεται να σημειώσει και ο δείκτης της ανεργίας από 21,8% στο 20,6% φέτος.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 176,5% του ΑΕΠ παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το 2016 που θα διαμορφωθεί στο 180,3% του ΑΕΠ. Ωστόσο προβλέπεται να αυξηθεί σε απόλυτα μεγέθη και να ανέλθει στα 319,200 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 315,400 δισ. ευρώ το 2016.
Ειδικότερα οι κύριοι στόχοι της Δημοσιονομικής Πολιτικής του έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή απο τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη είναι:
- Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή η έξοδός της από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής το ταχύτερο δυνατό και

- Ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους προσαρμογής και η κοινωνικά δίκαιη κατανομή του οφέλους της ήδη δρομολογημένης ανάκαμψης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών «πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά την οποία η κυβέρνηση θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στην σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση στον τομέα των φορολογικών εσόδων.
Πέρα ωστόσο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τους περιορισμούς που απορρέουν από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, θεμελιώδης προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας και η τόνωση των δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισμός του 2017 ενσωματώνει μία σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις:
• Την πλήρη επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA) με πιστώσεις που ανέρχονται σε 760 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

• Την ενίσχυση των τομέων της Υγείας και Περίθαλψης, της Παιδείας και της Κοινωνικής Προστασίας με την επιπλέον πρόβλεψη 300 εκατ. ευρώ, που θα διατίθενται για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις.

• Την συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με προκαθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

• Την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ, ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους».
Δείτε εδώ το δελτίο Τύπου της κατάθεσης του Προϋπολογισμού, την εισηγητική επιστολή.
Ο προϋπολογισμός:
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Με πληροφορίες από capital.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου