Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Δήμοι: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη 500 ευρώ -Τι πρέπει να γνωρίζετε

Tο Δημόσιο εισέρχεται πλέον στην ηλεκτρονική εποχή των πλειστηριασμών. Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο και έρχονται πλειστηριασμοί-εξπρές για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου.

Ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για οφειλές προς το Δημόσιο θα διενεργούν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για οφειλές στην Εφορία, το ΚΕΑΟ για χρέη σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εφαρμόζουν τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.
Από την 1η Μαΐου 2018 λοιπόν οι διενεργούμενοι, κατά ΚΕΔΕ, πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με ΦΕΚ που εξέδωσε πρόσφατα ο υπουργός κ. Κοντονής.
Βεβαίως, και οι Δήμοι μπαίνουν πλέον από 1η Μαΐου, στο σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Σύμφωνα με νομική αυτοδιοικητική “πηγή”, σε επίπεδο Δήμων, οι αλλαγές που επέρχονται αφορούν στη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ Κοντονή. Για το θέμα των οφειλών, τα «όρια» παραμένουν ως έχουν βάσει της ΠΟΛ.1109/14 (δείτε εδώ) η οποία τροποποίησε αντίστοιχες διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τις ισχύουσες διατάξεις, για οφειλές από 500 ευρώ και πάνω μπορεί να γίνει κατάσχεση στα ακίνητα δημοτών-οφειλετών-εγγυητών.
Πολλοί ωστόσο συγχέουν τη διαδικασία κατάσχεσης με τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Στην πράξη πολλοί Δήμοι δεν επισπεύδουν τους πλειστηριασμούς και αυτό διότι ο πρωτο-οφειλέτης εξοφλεί ή ρυθμίζει με δόσεις την οφειλή του.
Άλλη αυτοδιοικητική πηγή, μεγάλου Δήμου, επισημαίνει: “πριν φθάσουμε στον πλειστηριασμό, που είναι το έσχατο μέτρο που επιβάλλει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, υπάρχει σειρά ενεργειών που μπορεί να κάνει η εκάστοτε οικονομική υπηρεσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη προκειμένου να προχωρήσει σε διακανονισμό. “Εάν και τότε ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δίδεται εντολή σε δικαστικό επιμελητή να προβεί στο μέτρο της κατάσχεσης κινητής και τυχόν ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, η οικονομική υπηρεσία προχωρά στη δέσμευση του λογαριασμού καταθέσεων κυρίως σε πιστωτικά ιδρύματα, σε λοιπές κατασχέσεις, όπως είναι τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης και στη δέσμευση του ΑΦΜ. Είμαστε υποχρεωμένοι, πέραν των άλλων, να δεσμεύουμε το ΑΦΜ για ποσά άνω των 293 ευρώ. Για ποσά άνω των 500 ευρώ είμαστε αναγκασμένοι να ασκήσουμε αναγκαστικά μέτρα”.
Αυτό που ουσιαστικά αλλάζει από 1/5/2018 είναι ότι διενεργούμενοι, κατά ΚΕΔΕ, πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και «αδαπάνως για το Δημόσιο».
Στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι σε πρώτη φάση τα ακίνητα που θα βγουν στο σφυρί δεν θα είναι πρώτες κατοικίες αλλά θα είναι ακίνητα φορολογουμένων με μεγάλες οφειλές στην Εφορία, πάνω από 50.000 ευρώ. Οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή τον χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου