Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χωριστής δήλωσης συζύγων


Του Σπύρου Δημητρέλη

Μια σημαντική φορολογική ανατροπή που θα αλλάξει τα δεδομένα για κάλυψη τεκμηρίων, έκδοση 


φορολογικής ενημερότητας και παροχή του αφορολόγητου ορίου θα σημάνει η παροχή της δυνατότητας στα έγγαμα ζευγάρια και όσους έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης να μην υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Το σπάσιμο της κοινής φορολογικής δήλωσης σε ξεχωριστές δηλώσεις συνεπάγεται πλεονεκτήματα αλλά και
μειονεκτήματα για τους φορολογούμενους.

Μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους είναι τα εξής:

- η υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων συνεπάγεται διπλάσιο κόστος σε χρόνο και αμοιβές φοροτεχνικών για την ορθή συμπλήρωσή τους

- οι φορολογούμενοι χάνουν το ευεργέτημα της μεταφοράς εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο, δηλαδή με βάση το οικογενειακό εισόδημα, για την κάλυψη τεκμηρίων. Για παράδειγμα, είναι πολύ συχνή η περίπτωση που ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνει μικρό εισόδημα και η σύζυγος είναι μισθωτή. Λόγω της άθροισης των εισοδημάτων καλύπτονται τα τεκμήρια διαβίωσης (ΙΧ, κατοικία, δίδακτρα παιδιών κλπ) και έτσι δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος εισοδήματος για τον σύζυγο

- η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο όταν δεν επαρκεί για τον έναν σύζυγο

- οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα παιδιών ή πετρελαίου θέρμανσης καθώς ως βασικό κριτήριο για την παροχή τους είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα

Πλεονεκτήματα

Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους έχει τα εξής θετικά για τους φορολογούμενους:

- δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο σύζυγος είναι επαγγελματίας και προκύπτει οφειλή φόρου αλλά η σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, τότε δεν γίνεται αυτόματος συμψηφισμός που έως και μηδενίζει την επιστροφή του φόρου στη σύζυγο

- δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για πολύ συχνό πρόβλημα στις περιπτώσεις που ο σύζυγος είναι επιχειρηματίας και η σύζυγος μισθωτή

- κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται, πάντως, ότι εξετάζεται από τον επόμενο χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης η βεβαίωση και η επιστροφή του φόρου να γίνεται ξεχωριστά για τους συζύγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου