Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

“Κληρώνει” για τα περίπτερα στο Δήμο Πρέβεζας στο δημοτικό συμβούλιο

Για τη διατήρηση – κατάργηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 13/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και για την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων σύμφωνα με την αριθμ. 14/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας την προσεχή Δευτέρα.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής:
- Προτείνεται: η διατήρηση των περιπτέρων σε: α) Πλατεία Αγ. Νικολάου, β) Τέρμα Πολυτεχνείου (λουτρά), γ) Παλιό ΚΤΕΛ, δ) Καρυωτάκη 8 (Αη Γιάννης).
Η κατάργηση των περιπτέρων: α) στην οδό Δαβάκη και Καλαβρύτων, β) Επτανήσου και Τζαβέλλα (γήπεδο) καθώς και στον Παντοκράτορα.
Επίσης:
- Η Τ.Κ. Καναλίου με την αριθ.8/2017 απόφαση προτείνει την διατήρηση της υφιστάμενης κενωθείσας θέσης στην κεντρική πλατεία Καναλίου.
Η Τ.Κ. Λούρου με την αριθ.11/2017 απόφαση γνωμοδοτεί να καταργηθεί η θέση περιπτέρου που βρίσκεται έμπροσθεν του δημοτικού σταδίου Λούρου και επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Πρέβεζας, στο δεξί μερος του δρόμου (πρώην Ζώτου Χριστίνας).
Αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας η Επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφασή της:

Α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Πρέβεζας αντικαθίσταται ως εξής:
6. Το κριτήριο που λαμβάνεται υπ ' όψη είναι μόνον εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα που αντιστοιχούν στο 30% των περιπτέρων που διατίθενται. Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση.

Β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
4. Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% προσδιορίζεται μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεων των συμμετεχόντων.

Ως προς τον αριθμό των καθοριζομένων θέσεων αλλά και το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να γίνεται η κατανομή τους, αυτά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου μετά από συνεκτίμηση των πραγματικών και υφιστάμενων αναγκών.


atpreveza.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου