Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!


ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!


Μειώνεται από την Τετάρτη 8/1/2014 ο συνολικός αριθμός φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που θα σιτίζονται δωρεάν σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης......
Τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων φοιτητών θα αναρτηθούν ανά πόλη (Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών και για την Άρτα στον πίνακα του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης έως την Τρίτη 24/12/2013.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα σιτίζονται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) στον υπεύθυνο του φοιτητικού εστιατορίου, ο οποίος θα έχει στην κατοχή του τη νέα λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων φοιτητών για έλεγχο.

Οι φοιτητές που δεν είναι στη νέα λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης, έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται στο φοιτητικό εστιατόριο με το εφάπαξ αντίτιμο των 4 ευρώ για δύο γεύματα (μεσημεριανό + βραδινό) ή με αντίτιμο 2,5 ευρώ για κάθε γεύμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

''Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 08/01/2014, σύμφωνα:

α) με την χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τον κρατικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2014,

β) τις παραγράφους 8 & 9 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»,

γ) την υπογραφείσα σύμβαση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τον ανάδοχο σίτισης και

δ) το υπ. αριθμ. 18/12-11-13 Πρακτικό Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (αριθμός ΑΔΑ: ΒΛΓΞ4691ΟΙ-8ΟΛ)

μειώνεται ο συνολικός αριθμός δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Η επιλογή των δικαιούχων έγινε σύμφωνα με την αξιολόγηση των αιτήσεων τους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και την Φ5/68535/Β3/18.06.2012 Κ.Υ.Α. (http://et.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ Β4ΛΜ9-Ν1Γ).

Tα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων φοιτητών θα αναρτηθούν ανά πόλη (Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών και για την Άρτα στον πίνακα του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης έως την Τρίτη 24/12/2013.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα σιτίζονται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο) στον υπεύθυνο του φοιτητικού εστιατορίου, ο οποίος θα έχει στην κατοχή του τη νέα λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων φοιτητών για έλεγχο.

Οι φοιτητές που δεν είναι στη νέα λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης, έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται στο φοιτητικό εστιατόριο με το εφάπαξ αντίτιμο των 4 ευρώ για δύο γεύματα (μεσημεριανό + βραδινό) ή με αντίτιμο 2,5 ευρώ για κάθε γεύμα

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ, να αυξήσει το κονδύλιο της σίτισης ώστε να σιτίζεται ο ίδιος αριθμός φοιτητών, όπως το Δεκέμβριο του 2013, ήτοι 2.444 φοιτητές.''

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου