Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Άγνωστο ταφικό ηρώο στα Μάρμαρα Ζερβοχωρίου Θεσπρωτίας!

Η θέση του ήταν γνωστή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970

Το ταφικό μνημείο στα Μάρμαρα Ζερβοχωρίου, που ανασκάφηκε το 1992, έχει στο εσωτερικό του συλημένο κιβωτιόσχημο τάφο και ακριβώς απέναντί του το δάπεδο υπέργειας κατασκευής που λειτουργούσε πιθανόν ως «τράπεζα προσφορών», συνηγορώντας έτσι στην ταύτιση της χρήσης του χώρου με ταφικό ηρώο.

Η ανυπαρξία κεραμιδιών στέγης μεταξύ των ευρημάτων συνηγορεί για τον υπαίθριο χαρακτήρα του μνημείου.

Η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά του στην Ελληνιστική εποχή (3ος αιώνας π.Χ.), περίοδο κατά την οποία κατασκευάζονται αρκετά παρόμοια ταφικά ηρώα σε ολόκληρη τη ΒΔ Ελλάδα, αλλά και ανάλογου χαρακτήρα κτίσματα και μεμονωμένοι τάφοι, σε ολόκληρη την κοιλάδα του Κωκυτού, του γνωστού κατά την παράδοση ως «ποταμού των θρήνων».

Η θέση του ήταν γνωστή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, οπότε ο καθηγητής Σ. Δάκαρης το είχε ταυτίσει με «μεγάλη οικία ή ξενώνα».
Θαρύπας Ηπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου