Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Άρτα: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων την Τετάρτη 3 Μαΐου
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 61 θέματα. Αναλυτικότερα:

1.Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Νομού Άρτας για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας
2.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στη διαδικασία ωρίμανσης έργων αστικού ηλεκτροφωτισμού, μέσω του μηχανισμού ELENA (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα) που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου
3.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων
4.Έγκριση ποσού για την διοργάνωση στην Άρτα της 28ης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδας (ΕΔΕΥΑ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
5.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων.
6.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
7.Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικής πλατείας του δημοτικού σχολείου Γαβριάς
8.Λύση μίσθωσης για το αριθ. 541 κληροτεμάχιο στη θέση «Μακρόνησος» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα.
9.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων του Δήμου.
10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και ποσοτικής παραλαβής «Προμήθεια Υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο παραποτάμιο πάρκο»
11.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ,ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για «Προμήθεια άλατος» έτους 2017
12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 3ου Ημιμαραθωνίου «Ο Δρόμος του Γιοφυριού»
13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής &ποιοτικής παραλαβής υλικών συντήρησης Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Αμβρακικού
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής &ποιοτικής παραλαβής υλικών συντήρησης Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου
15.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων Ομάδα 3.1η Κατασκευαστικά Υλικά για το έτος 2017
16.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων Ομάδα 2η Δομικά Υλικά για το έτος 2017
17.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαϊκών αγορών & Προμήθειας Ψυχράς ασφάλτου Δήμου Αρταίων για το έτος 2016
18.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων, Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων (ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά) & (Ομάδα 3.1η Κατασκευαστικά Υλικά) για το έτος 2017
19.Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων-χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017
20.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
21.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
22.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Επιτροπή Παιδείας»
23.Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής σχολικών μονάδων
24.Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής σχολικών μονάδων

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
25.Έγκριση της αριθμ.5/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «4η τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
26.Τροποποίηση της αριθμ. 160/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά Τροποποίηση σύνθεσης διοικούσας πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων
27.Ορισμός μελών για την τροποποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παραγ. 2 του Ν. 2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
28.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους και επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια, με ίδια μέσα (προσωπικό και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
29.Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4264/2014
30.Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της κλήρωσης για την χορήγηση αδειών μεταξύ των ενδιαφερομένων για πώληση καλαμποκιού του Δήμου Αρταίων
31.Ορισμός μελών ΔΗΚΕΔΑ
32.Τροποποίηση της αριθμ. 378/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και Ορισμό νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
33.Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών Μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912 – 1913 για το έτος 2017 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης
34.Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των ιστορικών μαχών Γριμπόβου
35.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αγορά βιβλίων
36.Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και πραγματοποίησης δαπάνης
37.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στη Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποίησης και διάθεσης δαπάνης για τη μετακίνηση εκπροσώπων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
38. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού
εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης) έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
39.ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΑ, ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ
40.ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ
41.ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
42.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
43.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
44.Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
45.Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων»
46.Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
47.Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
48.Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων»
49.Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.- ΣΤΙΒΟΣ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Τ.Τ.Λ.Β. & Ε.Ε.» η οποία αφορά, Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
50.Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (Επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)»
51.Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
52.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Δήμου Αρταίων»
53.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διαδρόμων αλμάτων και ακοντίου Δημοτικού Σταδίου»
54.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Υποδομών στην Περιοχή Ανάπλασης Τριγώνου»
55.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Ορεινού Όγκου από Κατολισθήσεις»
56.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων (Συμμόρφωση στις νέες προδιαγραφές ασφαλείας»
57.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
58.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
59.Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
60.Έγκριση της αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
Εισηγητής Πρόεδρος ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
61.Έγκριση της αριθμ. 7/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017arta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου