Σάββατο 29 Απριλίου 2017

O ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΒΑΛΕΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ..ΕΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΥΦΕΣΗ

Τα επτά χρόνια των μνημονίων που η χώρα έγινε το μεγαλύτερο πείραμα των διεθνών τραπεζιτών το πολιτικό προσωπικό της μιλά για την ποθούμενη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας..Δεν υπάρχει πουθενά στο πλανήτη ιστορικό προηγούμενο χώρα να βρίσκεται στον έβδομο χρόνο ύφεσης και με όλα τα στοιχεία να δείχνουν πως η επόμενη τριετία θα είναι το ίδιο καταστροφική μια και ένας κεντρικός τραπεζίτης κατ εντολήν των ξένων παραβιάζει κάθε έννοια λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας μια και έχει αναστείλει την δημιουργία χρήματος και την χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία.
Ο πολιτικός χαβαλές σε αυτή την χώρα δεν έχει πάρει χαμπάρι πως ανάπτυξη και επενδύσεις δεν μπορούν να γίνουν έαν μια κεντρική τράπεζα δεν δημιουργήσει χρήμα και δεν εφαρμόσει πλήρως το καταστατικό της..Επενδύσεις δίχως χρήμα δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο..Επιτέλους αναζητείτε ένας σοβαρός πολιτικός και ένας υπεύθυνος οικονομολόγος που θα πει τις αλήθειες στον Ελληνικό λαό..


Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες η ΤτΕ μας ενημέρωσε πως για 84 μήνες η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας βαίνει μειούμενη...Η αφαίρεση χρήματος μέσω των τόκων και της υπέρμετρης υπερφορολογίας δεν μπορεί και δεν υπάρχει περίπτωση να φέρει ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία..Οι διεθνείς τραπεζίτες εφαρμόζουν το απόλυτο πείραμα και με απόλυτα νούμερα στην Ελλαδα μια και ξέρουν καλά το πως λειτουργεί το χρήμα και πως προσαρμόζεται στις αξίες των πραγμάτων..
Δείτε και το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΤτΕ με τον αντίστοιχο πίνακα


28/04/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Μάρτιος 2017


Το Μάρτιο του 2017, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε στο -1,7% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 376 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 801 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 3,9% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 398 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 600 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2017.

I. Συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας
Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης (1) Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2017, ήταν αρνητική κατά 683 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 700 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -4,0% από -3,7% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα Το Μάρτιο του 2017, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,3% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 307 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2017, ήταν θετική κατά 487 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 82 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,1% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,2% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 471 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 1,8% από 1,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Το Μάρτιο του 2017, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 77 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 30 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,4% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 257 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2017, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 153 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,6% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις(2) από το σύνολο της οικονομίας στα πιστωτικά ιδρύματα(3)
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Μείωση κατά 677 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2017, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 13,1% από 17,3% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 278 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2017, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 750 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,1% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Αύξηση κατά 590 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2017, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 113 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 12,7% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1.284 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 535 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 695 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2017, έναντι αύξησης κατά 422 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Μείωση κατά 312 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2017, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 637 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 1,2% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα.
Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου με θέμα: «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις» με στοιχεία Απριλίου 2017 θα δημοσιευθεί στις 29 Μαΐου 2017.bankstersae

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου