Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Τι λέει η Ένωση Εισαγγελέων για τους νέους κώδικες
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας με ανακοίνωση της επικροτεί την πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίοι έχουν τεθεί στη δημόσια διαβούλευση που λήγει στις 14 Απριλίου.Παράλληλα ζητεί να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις – παρατηρήσεις που έχει κάνει η Ένωση Εισαγγελέων προκειμένου να βελτιωθούν επί μέρους διατάξεις των κωδίκων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ως και δημοσίως έχει αναφέρει, επικροτεί την πρωτοβουλία αναμόρφωσης του ποινικού μας συστήματος και εκσυγχρονισμού αυτού προς τον σκοπό της επιτάχυνσης και ποιοτικής αναβάθμισης της ποινική δίκης.

Σε κάθε περίπτωση:

Η θεσμοθέτηση της κοινωφελούς εργασίας ως κύριας μορφής έκτισης ποινής επί πλημμελημάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αν ενισχυθεί αναλογικά ο κλάδος επιμελητών κοινωνικής αρωγής που είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της έκτισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Νομό Αττικής μόνο 9 επιμελητές κοινωνικής αρωγής οι οποίοι επιβλέπουν την έκτιση 950 περίπου εκκρεμών υποθέσεων.

Οι νεοσύστατοι θεσμοί ποινικής διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων, άνευ προσφυγής στη χρονοβόρα ακροαματική διαδικασία, αναβαθμίζουν τον δικαιοδοτικό ρόλο του Εισαγγελέα, εντούτοις απαραίτητη προϋπόθεση για την πετυχημένη πρακτική εφαρμογή τους, είναι η ενίσχυση του Εισαγγελικού κλάδου σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, διαφορετικά εν τοις πράγμασι θα αδρανοποιηθούν.

Θα παρακαλούσαμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις –παρατηρήσεις μας για την επεξεργασία και σύνταξη των οποίων λάβαμε υπόψη στατιστικά δεδομένα των Εισαγγελιών της χώρας, το ψήφισμα και τα πεπραγμένα της Ολομέλειας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τις προτάσεις που απέστειλαν στην Ε.Ε.Ε. οι συνάδελφοι –μέλη της.

Κύριοι άξονες των προτάσεων μας είναι:

α) η επιτάχυνση της ποινικής δίκης δίχως όμως απομείωση της ποιότητας απονομής της και περιστολής δικαιωμάτων των κατηγορουμένων,

β) η εξάλειψη ενδεχομένου παραγραφής σοβαρών εκκρεμών υποθέσεων και δημιουργίας αισθήματος αδικίας και ατιμωρησίας στους θιγόμενους πολίτες,

γ) ο εξορθολογισμός των ποινών με τη διατήρηση όπως της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ της προβλεπόμενης ποινής και της ποινικής απαξίας /αποτελέσματος της αξιόποινης πράξης, προς εξυπηρέτηση των αρχών της γενικής και ειδικής πρόληψης,

δ) η απάλειψη αστοχιών/ ασαφειών στη διατύπωση επιμέρους διατάξεων που θα επιφέρουν δυσχέρεια και υπηρεσιακή δυσλειτουργία κατά την πρακτική εφαρμογή τους».
directnews.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου