Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Στο «σκαμνί» της Ε.Ε. η Ελλάδα, για αντιπλημμυρικά έργα που έπρεπε να είχαν γίνει από το 2019!Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα πως έπρεπε να έχει επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, «όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ)», με επιστολή που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2022.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η χώρα μας δεν συμμορφώθηκε, παρότι όφειλε να είχε κοινοποιήσει αρχικά τους χάρτες από τον Δεκέμβριο του… 2019. Πλέον, καθώς παρήλθε και η τελευταία σχετική προθεσμία, η Κομισιόν κινεί, σύμφωνα με το documentonews.gr, νομική διαδικασία κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών που δεν συμμορφώθηκαν στην οδηγία.

Η σχετική επιστολή αναφέρει οτι «οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας».

Προσθέτει δε πως «τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα».

Σημειώνεται πως η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής, σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών, είχε λήξει από τον Μάρτιο του 2020.Δείτε εδώ την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δείτε εδώ την παράβαση για τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου