Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά με την «Εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) Δήμου Ιωαννιτών».Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της 13ης Σεπτεμβρίου

Την περίοδο της τρέχουσας δημοτικής αρχής έχουν καταγραφεί:

· Δύο απευθείας αναθέσεις με ίδιο σχεδόν αντικείμενο την περίοδο 2020-2022 για την παρακολούθηση της πορείας του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), την απογραφή παρακολούθησης εκπομπών και υποβολή πλήρους αναφοράς δράσεων για τα κτίρια, τον δημοτικό φωτισμό οδών και κοινοχρήστων χώρων, των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, κλπ.

· Άλλες δύο απευθείας αναθέσεις την ίδια μέρα, αρχές του 2023, για την «Εκπόνηση σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) και «εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)», με πανομοιότυπο αντικείμενο με αυτό των δύο προηγούμενων απευθείας αναθέσεων.

Και παρόλο που αναθέτετε μελέτες με το ίδιο αντικείμενο, δεν γνωρίζει κανείς από μας, ούτε και οι συνδημότες βέβαια, αν και πότε παρελήφθησαν οι μελέτες αυτές, ποιο το περιεχόμενό τους και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν.

Κυρίως, ακόμη και σήμερα, δεν γνωρίζουμε από το σύνολο των 1.100 καταγεγραμμένων μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου, ποιος είναι συνδεδεμένος με τί! Δηλαδή, αν πρόκειται για καταναλώσεις φωτισμού, κλιματισμού, αντλιοστασίων, κλπ. Ακόμη αν στις μελέτες συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του Δήμου. Και αν η ΔΕΥΑΙ εκπονεί το δικό της αντίστοιχο σχέδιο.

Ακόμη, δεν μας έχετε ενημερώσει εάν έχετε προχωρήσει σε αιτήσεις σύνδεσης των δημοτικών εγκαταστάσεων με την παροχή φυσικού αερίου, εφόσον βέβαια έχετε εκτιμήσει θετικά τα οικονομικά οφέλη από την αλλαγή της παροχής καυσίμου.

Χωρίς τα προαναφερόμενα, συνάγεται ότι σπαταλούνται χρήματα για επικοινωνιακή διαχείριση, όπως άλλωστε και το εσπευσμένο μαύρισμα των δρόμων, από το οποίο προκαλούνται πάρα πολλά προβλήματα, όπως αναφέρονται και στο 1ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης της ΔΕΥΑΙ, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η δημοτική αρχή αυτά τα τόσο απλά θέματα -του να δημιουργούν προβλήματα οι εργολαβίες του Δήμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΙ- δεν ενδιαφέρεται να τα οργανώσει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου