Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας Τατιάνα Καλογιάννη: Τήρηση απογραφικών στοιχείων στην αποθήκη του Δήμου


Στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου, διατηρείται αποθήκη στην οποία αποθηκεύονται ποικίλα και διάφορα αναλώσιμα υλικά, οικοδομικά υλικά αλλά και είδη πρώτης ανάγκης.

Παρατηρήθηκαν, όμως, όπως ενημερωθήκαμε από τοπικούς συμβούλους πολλές φορές και σε διάφορες τοπικές κοινότητες, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην τροφοδοσία υλικών, όπως τσιμέντο, χαλίκι, λαμπτήρες, κλπ.

Εύλογα λοιπόν, προκύπτουν προφανή ερωτήματα, όπως:

• Δεν γίνονται στον σωστό χρόνο οι σχετικές προμήθειες;

• Δεν προδιαγράφονται και δεν προϋπολογίζονται ορθά και υπολείπονται ακολούθως;

• Γίνεται σωστά η προμήθεια και ακολούθως επειδή δεν υπάρχει έλεγχος δεν επαρκούν;

Δεδομένων των ανωτέρω και προκειμένου να διασταυρωθεί αν επιτυγχάνεται η δέουσα διαχείριση των υλικών αυτών, προς όφελος του δήμου και των συνδημοτών, ζητάμε να μας ενημερώσετε:

1. Σε ποια Διεύθυνση του Δήμου ανήκει η αρμοδιότητα διαχείρισης και ελέγχου της αποθήκης;

2. Τηρείται συγκεκριμένος τρόπος διακίνησης των υλικών και ποιος είναι αυτός;

3. Τηρείται μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης;

4. Τηρούνται πληροφορίες για κάθε εισαγωγή και εξαγωγή σε τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο να ταυτοποιούνται το όνομα του εντολέα, το όνομα του διαχειριστή και το όνομα και η ιδιότητα του παραλήπτη των υλικών;

5. Τηρείται ISO στη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και πότε εκδόθηκε η πιο πρόσφατη πιστοποίηση της ορθής τήρησής του;

Ακόμη, θέλουμε να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

1. Ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου εργασιών και δαπανών για τις συχνές (τακτικές και έκτακτες) επισκευές και συντηρήσεις στον εξοπλισμό των οχημάτων του Δήμου;

2. Από ποιον πιστοποιούνται οι αναγκαίες παρεμβάσεις στα οχήματα;

3. Από ποιον ελέγχονται, μετά την επισκευή, ότι ολοκληρώθηκαν άρτια και με το σωστό κόστος;

4. Υπάρχουν πρωτόκολλα για τις ενέργειες αυτές;

5. H τροφοδοσία με καύσιμα των οχημάτων γίνεται εντός ή εκτός του εργοταξίου; Και στην περίπτωση που γίνεται εντός εργοταξίου, υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα που ελέγχει ποιο όχημα τροφοδοτείται και με πόσα λίτρα καυσίμου κίνησης;

6. Υπάρχει μηνιαία καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων ανά όχημα και της αντίστοιχης κατανάλωσης σε καύσιμα;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου