Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ενόψει της διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα της 24ης αγωνιστικής της Super League 1, αθλητικής περιόδου 2023-2024, μεταξύ των ομάδων ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ, την Κυριακή 25/02/2024 και ώρα 16.30′.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Τις υπ’ αρίθμ. 6786/24/ 374568 από 22/02/2024 αναφορά–πρόταση του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 25/02/2024 και από ώρα 12:30’ έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα:

-Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, επί των οδών Φ.Τζαβέλα, Μαγγένου, Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Μανάρη (από το ύψος της οδού Σαμουήλ, έως την συμβολή της με την οδό Μιχαηλίδη), Σταδίου, Νότη Μπότσαρη και 28ης Οκτωβρίου (από τη συμβολή της με τη Χαρ. Τρικούπη, έως τη συμβολή της με τη Νότη Μπότσαρη).

-Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών Φ. Τζαβέλα, Μαγγένου, Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Μανάρη (από το ύψος της οδού Σαμουήλ, έως την συμβολή της με την οδό Μιχαηλίδη) και Σταδίου.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Police On Line https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-d…1 από 2 23/2/2024, 09:12

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 τουΝ.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου