Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Τατιάνα Καλογιάννη: Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τη Δημοτική Αρχή.Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με αποφάσεις της, ακυρώνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών (LED)». Το σκεπτικό που εμπεριέχεται στις αποφάσεις, περιγράφεται μεταξύ άλλων ως εξής: «…Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα τεύχη της σύμβασης, ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, ενέχουν ασάφειες και ελλείψεις ως προς το φυσικό αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, και συγκεκριμένα δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια και επάρκεια τα στοιχεία για την επιλογή κατάλληλων κατ’ είδος και ποσότητες φωτιστικών, για την εγκατάσταση των οποίων πρέπει να υποβληθεί προσφορά, καθώς και τα στοιχεία των υφισταμένων υποδομών του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, για τη συντήρηση του οποίου και την αποκατάσταση των βλαβών του επίσης πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ασάφειες και ελλείψεις που καθιστούν μη νόμιμη και ακυρωτέα τη διακήρυξη…».

Δεδομένης της δυσμενούς αυτής εξέλιξης, για ένα έργο που είναι απολύτως αναγκαίο να υλοποιηθεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν, καλούμε τη δημοτική αρχή να επανεξετάσει από την αρχή τον όποιον σχεδιασμό και πρακτική ακολούθησε μέχρι σήμερα για το έργο αυτό.

Η επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα_2023» κ. Τατιάνα Καλογιάννη σε δήλωσή της τονίζει τα εξής: «Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε, μας υποτίμησε και προτίμησε τις προσωπικές επιθέσεις. Την καλούμε έστω και τώρα, στο σημείο μηδέν στο οποίο επιστρέφουμε μετά από ενάμιση χαμένο χρόνο, να αναλάβει τις ευθύνες της και να διεκδικήσει την υλοποίηση του έργου τεκμηριωμένα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου