Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Περιφέρεια Ηπείρου: Έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 12-02-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων GULFOOD 2024 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι το διάστημα 19-23 Φεβρουαρίου 2024, βάσει του από 09-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016 λόγω αποκλειστικότητας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, συγκαλείται εκτάκτως, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα λήψης απόφασης επί του ως άνω θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άμεσης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων GULFOOD 2024, το διάστημα 19-23 Φεβρουαρίου 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου