Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στις έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των συνεδριάσεων:

1η/2-1-2024 (ειδική- διά ζώσης)

2η /18-1-2024 (τακτική -διά ζώσης)

2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ΄ τρίμηνο του 2023 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης -Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού)

5. Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων” σύμφωνα με την κτηματολογική μελέτη του έργου. (εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων)

6. Συζήτηση επί των ζητημάτων – προβλημάτων του αγροτικού κλάδου στην Περιφέρεια Ηπείρου και γενικότερα (Τοποθετήσεις- Εισηγήσεις από τις παρατάξεις του Π.Σ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου