Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής

Στην Περιφέρεια Ηπείρου περιέρχονται οι κατασκηνώσεις του «Πνευματικού Φάρου Ιωαννίνων»

Στην Περιφέρεια Ηπείρου περιέρχονται οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης του Πνευματικού Φάρου Ιωαννίνων οι οποίες βρίσκονται στη θέση «Πετρίτσια» της περιοχής Νεοχωρίου Δήμου Πρέβεζας.

Το ακίνητο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του «Πνευματικού Φάρου» παραχωρείται δωρεάν στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατά πλήρη κυριότητα, προκειμένου να αξιοποιηθεί για κοινωφελούς σκοπούς.

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή έκανε αποδοχή της δωρεάς με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, να υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Ηπείρου είχε αναλάβει τον ευπρεπισμό και την συντήρηση του χώρου, ενώ απώτερος στόχος είναι να διατίθενται τις καλοκαιρινές περιόδους οι εγκαταστάσεις σε φορείς στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Περιφέρειας Ηπείρου και τηρώντας και τον όρο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου.


Ανάδοχος για νέο έργο στον ΤΟΕΒ Μπόϊδα- Μαυρή

Ένα ακόμη έργο που αφορά τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών μπαίνει στην τελική του ευθεία. Πρόκειται για την αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα – Μαυρή», προϋπολογισμού € 640.000, για το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ανάδοχο τον Αναστάσιο Τάσιο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ανάδοχοι για οδικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή ανέδειξε επίσης τον προσωρινό ανάδοχο για δύο έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας και συγκεκριμένα:

«Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000. Ανάδοχος: Κων. Κώστας.

«Βελτίωση βατότητας – Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 264.314,52 Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κώστας.

Αντιπλημμυρικά κ.α. έργα στην Π.Ε. Άρτας

Αναδόχους για τέσσερα έργα της Π.Ε. Άρτας ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Πρόκειται για τα εξής:

«Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε η «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 120.000 Οριστικός. Ανάδοχος η Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.

«Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 140.000, Οριστικός ανάδοχος: ΖΙΩΒΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

«Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000 € . Προσωρινός ανάδοχος: “ Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

Αντιπλημμυρικά έργα στη Ν. Σελεύκεια

Από την Π.Ε. εγκρίθηκε η δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων στη στη θέση “Γκουμάτσια” Νέα Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ.

Αποκατάσταση γεφυριού Κλειδωνιάς

Εργασίες αποκατάστασης του γεφυριού Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας, (το οποίο είναι ενταγμένο στα πολιτιστικά μνημεία), θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου. Το έργο με προϋπολογισμό του έργου 90.000 ευρώ, μετά από σημερινή απόφαση της Π.Ε. θα εκτελέσει ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου