Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-10-2017 & ΩΡΑ 19.30

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

1. Καθορισμός τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2018

2. Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 68/2011 για την μεταφορά διαχείρισης των χώρων στάθμευσης πίσω από το ρολόι της κεντρικής πλατείας παλιοί στρατώνες

3. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου

4. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων

5. Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ως περιοχή αεραθλητικών δραστηριοτήτων

7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για τη φιλοξενία πυλώνα αναμεταδότη κεραιών

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Βασιλείας Μηλιώνη για ανταλλαγή τμημάτων αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Περάματος

9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για διαγραφή ή μείωση προστίμου για κατάληψη δημοτικής έκτασης

10. Λήψη απόφασης για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης 3.000.000 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου (Καραγιάννη Παναγιώτα).

12. Έγκριση επιστροφής ποσού 103,72€στο Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου»

13. Αποδέσμευση υπολειπόμενων ποσών από Α.Α.Υ για “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”, που δεν θα χρησιμοποιηθούν

14. 14.Έγκριση διενέργειας των προμηθειών με τίτλο:

α. Προμήθεια σαρώθρου,

β. Προμήθεια Επιβατικών Οχημάτων

15. Αποδοχή Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης πρώην υπαλλήλου ΚΕΦΟ.

16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Ιωαννιτών».

17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Συνέδριο «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία Εφόρων Αρχαιοτήτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

18. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για σεμινάρια θεατρικής αγωγής και λόγου (αριθ. απόφασης 79/2017).

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος της Επιχείρησης

19. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» (αριθ. απόφασης 79/2017).

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

20. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών» (Τροποποίηση της με αριθ. 484/2014 Απόφασης του Δ.Σ. Δ. Ιωαννιτών.)

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

21. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

22. Κατανομή πίστωσης 231.100,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

23. Κατανομή πίστωσης 329.420,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ κατανομή).

24. Eγκατάσταση συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Πρίσκα Νικολάου του Γεωργίου.

26. Σύσταση Συμβουλευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Πρωτογενούς Τομέα.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

27. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

28. Ορισμός Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς»

29. Ορισμός Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδου (9Χ9) στο Αθλητικό Κέντρο Περάματος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ»

30. Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση αθλητικών υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδος»

31. Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Κοσμηράς από χώμα σε χόρτο»

32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων»

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών»

34. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Κατσικάς»

35. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οριοθέτηση δημοτικών εκτάσεων στο αγρόκτημα Κατσικά Δ.Ε. Παμβώτιδας»

36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου – Περάματος – Νήσου»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

37. Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Ιωαννιτών με την πόλη Kiryat-Ono του Ισραήλ.

38. Αποδοχή εγκριτικής πράξης για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες».

39. Τροποποίηση της αριθ. 102/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιτροπής εκδίκασης προσφυγών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

40. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

41. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

42. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στην Αθήνα.

43. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Β. Μέγα στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση του αντιδημάρχου κ. Ν. Γκόλα στο Sindelfingen της Γερμανίας (αρ. αποφ. 538/17 του Δημοτικού Συμβουλίου).

45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών στην Κύπρο (αρ. αποφ. 539/17 του Δημοτικού Συμβουλίου).

46. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση της Αντιδημάρχου κ. Ε. Βασιλείου στις Βρυξέλλες για τις ανάγκες του προγράμματος «City to City».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου