Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ικανοποίηση των Πρυτανικών Αρχών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού, που έγιναν για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτές αναφέρονται σε τρία κατεξοχήν βασικά θέματα: Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την ίδρυση Κέντρου Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μία εξαγγελία που αποτελεί την αποδοχή ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου του...
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από εισήγηση και παρουσίαση του θέματος από τον Πρύτανη σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Έρευνας θα περιλαμβάνει την ίδρυση τεσσάρων επιμέρους Ινστιτούτων στους τομείς 1. Βιοϊατρική, 2. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, 3. Υλικά, Υπολογισμοί και Εφαρμογές, 4. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση του Ινστιτούτου των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο απέδωσε ιδιαίτερη σημασία και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα υποβάλει σύντομα ολοκληρωμένη πρόταση και για την άμεση προώθησή της θα υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Το δεύτερο θέμα αφορά την ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στη Άρτα που θα υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που υπάγεται στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό, καθώς και ενός αιτήματος ευρύτερα της Κοινωνίας της Ηπείρου. Και στην περίπτωση αυτή, αναγκαία κρίνεται και η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το ΤΕΙ Ηπείρου, για να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τη μορφή του Τμήματος ή των Τμημάτων που θα αποτελούν τη Σχολή, το πρόγραμμα και τη διάρκεια των σπουδών κ.λπ. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο τριών προγραμμάτων διετούς φοίτησης για αποφοίτους των ΕΠΑΛ, τα οποία θα λειτουργήσουν μελλοντικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το πρώτο πρόγραμμα έχει να κάνει με τη Γαλακτοκομική, το δεύτερο με τη Γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή και το τρίτο με τις Ιχθυοκαλλιέργειες. Η επιτυχία του νέου αυτού θεσμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,η διασφάλιση των οποίων θα οδηγήσει στα ανάλογα θετικά αποτελέσματα για έναν ευαίσθητο τομέα, όπως είναι η επαγγελματική εκπαίδευση. Τέλος, συνεχίζεται ο διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου κατεξοχήν μέσω της Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο για τον σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευχαριστεί θερμά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για τις εξαγγελίες τους αναφορικά με θέματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σημειώνοντας ότι μόνο με στέρεα και μελετημένα βήματα, θα οδηγηθούμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα της κοινωνίαςσυνεχίζεται ο διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου κατεξοχήν μέσω της Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο για τον σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευχαριστεί θερμά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για τις εξαγγελίες τους αναφορικά με θέματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σημειώνοντας ότι μόνο με στέρεα και μελετημένα βήματα, θα οδηγηθούμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα της κοινωνίαςσυνεχίζεται ο διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου κατεξοχήν μέσω της Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο για τον σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευχαριστεί θερμά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς για τις εξαγγελίες τους αναφορικά με θέματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σημειώνοντας ότι μόνο με στέρεα και μελετημένα βήματα, θα οδηγηθούμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα της κοινωνίαςθα οδηγηθούμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα της κοινωνίαςθα οδηγηθούμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα της κοινωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου