Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Γιάννενα: Πρώτος επιλέχθηκε ο Δ.Ιωαννιτών για την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων Υπηρεσιών Φροντίδας


Ο Δήμος Ιωαννιτών επιλέχθηκε ως ο πρώτος Δήμος της χώρας στον οποίο θα υλοποιηθεί πιλοτικά το νέο πρόγραμμα παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Φροντίδας. Η εξέλιξη αυτή ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. μεταξύ του Προέδρου

Φίλιππου Τσουμάνη και της Αντιπροέδρου Εύης Σίμου – Σκαπινάκη με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Υπουργείου Υγείας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Π.Ο.Υ. οι κ.κ. David Kelly, Silviu Domente και Θάνος Μυλωνέρος, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας παρέστη ο κύριος Αντώνης Σακκελάρης από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο κύριος Δημήτριος Τζιάλλας, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια ευρεία συζήτηση που αφορούσε θέματα ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Φροντίδας και συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους αυτές μπορούν να υλοποιηθούν στο Δήμο μας.
Η επιλογή του Δήμου μας έγινε λόγω της ύπαρξης των δυο νοσοκομείων με επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου και άριστες υπηρεσίες υγείας και αφ’ ετέρου λόγω του επιτυχημένου ευρέως δικτύου δομών παροχής κοινωνικής προστασίας του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και ανταλλάχτηκαν απόψεις για τα θέματα των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Φροντίδας, των οποίων στόχος είναι να συμβάλλουν στην βελτίωση της υγείας και της ισότιμης πρόσβασης σ’ αυτή, ιδιαίτερα του πιο ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού.
Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της ενσωμάτωσης και διασύνδεσης των κοινωνικών υπηρεσιών με τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οργάνωση υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, τηλεϊατρικής και ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας χρόνιων νοσημάτων σε επίπεδο Δήμου.
Ο Δήμος Ιωαννιτών θα συμμετέχει στην δράση αυτή μέσω του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και του δικτύου των Κοινωνικών Δομών που ο οργανισμός διαθέτει.
Η υλοποίηση του πιλοτικού αυτού προγράμματος στο Δήμο μας και ο τρόπος που θα εφαρμοστεί, θα αποφασιστούν σε επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου