Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Εγκρίθηκε η υλοποίηση τριών Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»Εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη τρία προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), που κατατέθηκαν στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός των τριών προγραμμάτων ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. Η δράση «Στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ» στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη, εγκρίθηκαν οι εξής Στρατηγικές:

Ø Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο «Τοπικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και ομάδα τοπικής δράσης την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

Ø Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην περιοχή Leader μέσω ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και ομάδα τοπικής δράσης την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

Ø Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤοΚ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας & Θάλασσας», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και ομάδα τοπικής δράσης την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου