Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ... παράταση της αποχής των συμβολαιογράφων του Εφετείου Ιωαννίνων.
Την 22-12-2017 συνεκλήθη στην πόλη της Άρτας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία αποφάσισε την παράταση της αποχής των συμβολαιογράφων του Εφετείου Ιωαννίνων μέχρι τις 31-1-2018, από τη διενέργεια κάθε πλειστηριασμού, συμβατικού και ηλεκτρονικού και ειδικά για τους ηλεκτρονικούς την αποχή και από όλες τις προκαταρκτικές πράξεις τους, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων μετατροπής των συμβατικών πλειστηριασμών σε ηλεκτρονικούς, με τα ίδια αιτήματα, που αναφέρονται στην από 13-10-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε – ομόφωνα - από τα παρευρεθέντα μέλη του, παραμένουν οι αιτίες που οδήγησαν στην αποχή μας.- 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ιωάννης Παππάς

Συμβολαιογραφικός Σ'υλλογος Εφετείου Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου