Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 συνεδριάζει ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ το Περιφερειακό ΣυμβούλιοΤην Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 συνεδριάζει ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:Α. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης και 3ης/4-3-2020 συνεδρίασης Π.Σ.

Β. 1. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού
Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020

(εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

3. Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από το χθ 7+700 της 32α Επαρχιακής Οδού « Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο»

Δήμου Κόνιτσας έως τα όρια του οικισμού Κεφαλοβρύσου Δήμου Πωγωνίου ως Επαρχιακής.

(εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»

(εισήγηση: η Δ/νση Δημόσιας Υγείας)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου