Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Αποφάσεις Οικονομικής και σε λειτουργία η τηλεδιάσκεψη


Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης για την διενέργεια των ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.Μετά την ακύρωση των σχετικών διαγωνισμών έγινε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος.
Ο διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος έχει προϋπολογισμό 574 χιλιάδες και αφορά στην προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τη κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του δήμου και των νομικών του προσώπων.
Ο διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.042.271 ευρώ και περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών του προσωπικού του Δήμου και των νομικών προσώπων.
Οι δικαιούχοι και για τις δύο περιπτώσεις ορίζονται από το νόμο. Οι διαγωνισμοί θα καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα δύο χρόνια.
ΔΟΚΙΜΗ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Εν τω μεταξύ σήμερα έγινε δοκιμαστική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης.
Ο Πρόεδρος Γιώργος Αρλέτος βρισκόταν στο γραφείο του ενώ ταυπόλοιπα μέλη είτε ήταν στα δικά τους γραφεία είτε στα γραφεία των σπιτιών τους. 
Η δοκιμή ήταν απόλυτα πετυχημένη με τον αντιδήμαρχο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους συνεργάτες του και το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου να εισπράττουν τα συγχαρητήρια όλων.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σημείωσαν ότι οι συνθήκες που ζούμε όλοι είναι πρωτόγνωρες και ως εκ τούτου πρέπει να δοκιμαστούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα συλλογικά όργανατου δήμου να λαμβάνουν αποφάσεις.
Μετά την γενική δοκιμή, η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου