Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Κορονοϊός Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες οδηγίες για τα ταξίδια – Σε τέσσερα επίπεδα θα χωρίζονται οι χώρες


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Με απόφασή τους, οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκριναν έναν χάρτη οδηγιών που στόχο έχει το συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών – μελών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πρόκειται για μια σύσταση – επομένως δεν είναι υποχρεωτική – 

Studio Iraklis Σ.ΛΑΜΠΡΟΥ 50 Ιωάννινα THΛ : 2651 070994

και αφορά στην ομογενοποίηση των μέτρων κατά της πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συμφωνία δεν εντάχθηκαν τελικά οι κοινές μέρες καραντίνας αλλά και οι προϋποθέσεις για το τεστ κορονοϊού, ούτε και για κοινό ευρωπαϊκό PLF (Passenger Locator Form), που ζητούσε η Ελλάδα.
Ο ενιαίος χάρτης θα δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Θα παρουσιάζονται τα επίπεδα κινδύνου σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης -και όχι απαραίτητα χώρες- με τη χρήση συστήματος «φωτεινού σηματοδότη». Οι περιφέρειες θα επισημαίνονται με τα χρώματα «πράσινο», «πορτοκαλί», «κόκκινο», ανάλογα με την επιδημιολογική τους εικόνα και «γκρίζο» όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες.
Με βάση αυτό τον χάρτη, τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν στη συνέχεια αν θα επιβάλουν ορισμένους περιορισμούς, όπως καραντίνα ή τεστ, στους ταξιδιώτες που προέρχονται από άλλες περιοχές. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι δεν θα επιβάλλονται περιορισμοί, όπως καραντίνα ή τεστ, στους ταξιδιώτες που προέρχονται από «πράσινες» περιφέρειες. Οι ταξιδιώτες, όταν ταξιδεύουν από «πορτοκαλί» ή «κόκκινες» περιφέρειες, μπορούν να αναμένουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με τη σύσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ «πορτοκαλί» και «κόκκινων» ζωνών.

Ποιοι είναι οι παράγοντες τους οποίους θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να αποφασίσουν αν οι περιφέρειες είναι κόκκινες, πορτοκαλί ή πράσινες; Ο συνολικός αριθμός νεοανακοινωθέντων κρουσμάτων κορονοϊού ανά 100.000 άτομα τις τελευταίες 14 ημέρες. Το «ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων», δηλαδή το ποσοστό θετικών διαγνωστικών εξετάσεων (τεστ) για λοίμωξη από τον κορονοϊό κατά την τελευταία εβδομάδα. Το «ποσοστό διαγνωστικών εξετάσεων», δηλαδή ο αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων (τεστ) για λοίμωξη από τον κορονοϊό ανά 100.000 άτομα κατά την τελευταία εβδομάδα.

Στον χάρτη, οι επιμέρους περιοχές θα πρέπει να επισημαίνονται με τα ακόλουθα χρώματα:
πράσινο, αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων κορονοϊού είναι χαμηλότερο από 25 κρούσματα ανά 100.000 άτομα και το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τον κορονοϊό είναι χαμηλότερο από 4 %·
πορτοκαλί, αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων κορονοϊού είναι χαμηλότερο από 50 κρούσματα ανά 100.000 άτομα, αλλά το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τον κορονοϊό είναι τουλάχιστον 4 % ή αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων κορονοϊού κυμαίνεται από 25 έως 150 κρούσματα, αλλά το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τον κορονοϊό είναι χαμηλότερο από 4 %·
κόκκινο, αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων κορονοϊού είναι τουλάχιστον 50 κρούσματα ανά 100.000 άτομα και το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για λοίμωξη από τον κορονοϊό είναι τουλάχιστον 4 % ή αν το 14ήμερο σωρευτικό ποσοστό ανακοίνωσης κρουσμάτων κορονοϊού είναι υψηλότερο από 150 κρούσματα·
γκρίζο, αν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων των σημείων Α έως Γ ή αν το ποσοστό διαγνωστικών εξετάσεων είναι 300 ή λιγότερες διαγνωστικές εξετάσεις.Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι ακόλουθες κατηγορίες ταξιδιωτών θα εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβάλλονται σε μέτρα καραντίνας κατά την εκπλήρωση των ουσιωδών καθηκόντων ή αναγκών τους:
εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των μεθοριακών και των αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και των εποχιακών εργαζομένων, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ·
εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών ή πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα για χρήση στην επικράτεια, καθώς και εκείνων που απλώς διέρχονται από τη χώρα·
ασθενείς που ταξιδεύουν για επιτακτικούς ιατρικούς λόγους·
μαθητές, φοιτητές και ασκούμενοι που μεταβαίνουν σε άλλη χώρα σε καθημερινή βάση·
άτομα που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς ή επιχειρηματικούς λόγους·
διπλωμάτες, προσωπικό διεθνών οργανισμών και άτομα που έχουν προσκληθεί από διεθνείς οργανισμούς, η φυσική παρουσία των οποίων απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω οργανισμών, στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωπικό πολιτικής προστασίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·
διερχόμενοι επιβάτες, ναυτικοί, δημοσιογράφοι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.flash.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου