Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Φορολογική δήλωση κατοίκων εξωτερικού 2023-2024, προθεσμία φορολογικής δήλωσης, πότε έχουν υποχρέωση, τι πρέπει να γνωρίζουν και τι αλλάζει
Είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, έκανες τη διαδικασία και πέτυχες τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας το 2024 για το 2023, μεταφέροντας το Α.Φ.Μ. σου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ήρθε η ώρα λοιπόν, να υποβάλεις τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2023. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για όλους τους Έλληνες και αλλοδαπούς του εξωτερικού που το ΑΦΜ τους είναι ήδη στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού από προηγούμενα έτη και πρέπει να εκπληρώσουν την ετήσια φορολογική υποχρέωσή τους. Τι πρέπει να γνωρίζεις;
Κάτοικοι εξωτερικού προθεσμία 2023-2024 – φορολογικής δήλωσης 2023.
Γενικά, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (για την Ελλάδα φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται μόνο αυτοί που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταφοράς του ΑΦΜ τους στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), έχουν την ίδια προθεσμία φορολογικής δήλωσης με όλους τους λοιπούς φορολογούμενους όπως αυτή ισχύει κάθε χρόνο. Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023, είναι μέχρι 26 Ιουλίου 2024 (παράταση σύμφωνα με την Α.1062/2024). Σημειώστε ότι αν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής φόρου, ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει την πρώτη δόση φόρου (από τις οκτώ συνολικά) έως 31 Ιουλίου. Εναλλακτικά, αν ο φορολογούμενος επιθυμεί την εφάπαξ αποπληρωμή του φόρου με έκπτωση 3% θα πρέπει να κάνει την πληρωμή εφάπαξ το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2024. Υπάρχει όμως και μια εξαίρεση. Εξαιρετικά και μόνο για τους φορολογούμενους που κάνουν τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας μέσα στο 2024, η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι μέχρι το τέλος του έτους (31/12) και μόνο για το έτος αυτό. Το 2025 δηλαδή, θα υποβάλουν κανονικά με καταληκτική ημερομηνία όπως ισχύει για όλους τους φορολογούμενους.
Τι αλλάζει στην υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων εξωτερικού το 2024
Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας
Πριν την υποβολή δήλωσης και την επιβεβαίωσης των στοιχείων ο φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώσει τα στοιχεία επικοινωνίας δηλαδή την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) και τηλέφωνα επικοινωνίας, κινητό και σταθερό. Για τους κατοίκους εξωτερικού χρήσιμο είναι να συμπληρωθούν και τα στοιχεία επικοινωνίας του φορολογικού εκπροσώπου.
Τι έχει αλλάξει στην υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων εξωτερικού από το 2020
Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης
Μία σημαντική αλλαγή, η οποία ισχύει ήδη από το 2020, είναι ότι οι κάτοικοι εξωτερικού κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων τους, ζητείται πλέον να δηλώσουν εκτός απ’ τη χώρα φορολογικής κατοικίας, την πλήρη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό, όπως και τον αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης στην αλλοδαπή. Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης μπορεί να είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ στην αλλοδαπή χώρα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρησιμοποιούν οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές. Ο λόγος είναι προφανώς για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και διασταύρωσής τους με τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, με βάση το μοντέλο του Ο.Ο.Σ.Α και εφαρμόζονται ήδη από το 2016. Είναι φανερό ότι οι πληροφορίες αυτές εμπλουτίζονται ολοένα και περισσότερο, στην προσπάθεια ενός παγκόσμιου συντονισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και μεταφοράς φορολογητέας ύλης. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι υποχρεωτική και αυτόματη και γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος, γι’ αυτό ίσως έχετε παρατηρήσει ότι οι τράπεζες ζητούν συχνά επικαιροποίηση των στοιχείων της καρτέλας των πελατών τους. Πολλές φορές μάλιστα ζητούν από τους ίδιους τους πελάτες να δηλώσουν την φορολογική τους κατοικία και εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ειδικά αν δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Για τους παραπάνω λόγους γίνεται αντιληπτό, πόσο σημαντικό είναι οι κάτοικοι εξωτερικού να ενημερώνουν στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού αν μετακομίσουν σε άλλη χώρα στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού έχει υποχρέωση να δηλώνει παγκόσμιο εισόδημα στην χώρα φορολογικής κατοικίας του, συνεπώς ισχύει και το ανάποδο, αν δηλαδή έχει εισοδήματα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει στη χώρα φορολογικής κατοικίας σύμφωνα πάντα με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
Θέλει λοιπόν προσοχή και κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων, ο φορολογούμενος να ελέγχει την χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται κι αν διαπιστώσει ότι δεν είναι σωστή, να τη διορθώσει. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα ότι θα πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή σε όποια άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανήκει στην περίπτωση που έχει φορολογικό εκπρόσωπο που κατοικεί εκτός Αθηνών και να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας – certificate of tax residence, προκειμένου να αποδείξει την αλλαγή της χώρας φορολογικής κατοικίας.
Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού – υποχρέωση φορολογικής δήλωσης
Υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης – έντυπο Ε1 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης, όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ακόμα και οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης, μόνο στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, είτε φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο, βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς, είτε είναι απαλλασσόμενο. Στη δήλωση οφείλουμε να συμπληρώνουμε υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα που αποκτούμε, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτά φορολογούνται.
Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα το οποίο φορολογείται με οποιονδήποτε τρόπο ή είναι απαλλασσόμενο. Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία ένας κάτοικος εξωτερικού διαθέτει, για παράδειγμα, μια δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα, διότι η κύρια κατοικία του είναι στο εξωτερικό, ή έχει στην κυριότητά του ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ενός ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει κανένα εισόδημα στην Ελλάδα, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος. Για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης, έτσι ένας κάτοικος εξωτερικού δεν θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προκύπτει από την κατοχή ενός αυτοκινήτου ή μιας εξοχικής κατοικίας οικίας στην Ελλάδα.
Στους κατοίκους εξωτερικού δεν λαμβάνουμε υπόψη τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή κατοικιών, γηπέδων, αγροτεμαχίων, οχημάτων και διαφόρων άλλων, με τη βασική προϋπόθεση, όμως, ότι δεν αποκτούν κανένα πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού με φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα πρέπει, βάσει της νομοθεσίας, να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία και διεύθυνση μόνιμη στην Ελλάδα. Ο φορολογικός εκπρόσωπος θα λαμβάνει απλώς και μόνο την αλληλογραφία τους από τη φορολογική Αρχή και δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού.
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού λοιπόν έχουν υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα μόνο όταν έχουν πραγματικό εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) στην Ελλάδα. Σημειώστε ότι πραγματικό εισόδημα θεωρείται και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Δυστυχώς, έστω και ένα cent να υπάρχει από τόκους καταθέσεων, αυτό γεννά την υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. Απ’ την άλλη μεριά, σας συνιστούμε να υποβάλετε προαιρετικά μηδενική δήλωση, έστω κι αν δεν υπάρχει κανένα εισόδημα από στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε πιθανές ταλαιπωρίες και περιττή γραφειοκρατία. Αυτή η σύσταση συνοδεύεται όμως και από μία συμβουλή: προσοχή στα τεκμήρια φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, ποια ενεργοποιούνται και πότε.
Φορολογικός εκπρόσωπος
Στη φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ του φορολογικού εκπρόσωπου. Σε περίπτωση αλλαγής του φορολογικού εκπροσώπου για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί πρώτα το μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό το καινούργιο ΑΦΜ κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης και έτσι δεν θα είναι εφικτή η υποβολή της.
Δήλωση γάμου κατοίκων εξωτερικού
Πριν την υποβολή δήλωσης ο φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώσει το μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση γάμου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώστε πάντως ότι πλέον υπάρχει διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ με το μητρώο πολιτών και έτσι απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι από την προσκόμιση σημαντικών πιστοποιητικών στην εφορία, όπως για παράδειγμα ληξιαρχικά γεγονότα, μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κλπ.
Νέα διαδικασία για την εγγραφή νέων χρηστών, επανεγγραφή και παραλαβή κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως.
Υπάρχει η δυνατότητα πλέον μετά την υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως για την ενεργοποίηση των κωδικών taxisnet. Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο εδώ
Επίσης υπάρχει πλέον η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης κάτι που εξυπηρετεί πολύ τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. Δείτε σχετικά στο gov.gr
Διαβάστε το σχετικό μας άρθρο εδώ για να βρείτε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
Τι χρειάζεται για να μεταφερθώ στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού;
Είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχεις κάνει ακόμα δήλωση φορολογικής κατοικίας;
Αναδρομική δήλωση κατοίκων εξωτερικού γίνεται;
Έχω πρόστιμο αν κάνω εκπρόθεσμη μεταφορά φορολογικής κατοικίας;
Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού με δραστηριότητα στην Ελλάδα
Εργασία στο εξωτερικό και φορολογική δήλωση στην Ελλάδα
Επίσης θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες συγκεντρωμένες στο νέο μας άρθρο εδώ
Κάτοικοι εξωτερικού. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν. Η αλλαγή φορολογικής κατοικίας και μεταφορά του ΑΦΜ στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού. Πλεονεκτήματα κάτοικου εξωτερικού και γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τη διαδικασία. Σύνοψη εξελίξεων στα κυριότερα θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού. Επιστροφή στην Ελλάδα και υπαγωγή στις ρυθμίσεις με τα κίνητρα επαναπατρισμού και εναλλακτικής φορολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου