Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΚΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ! Η ΔΕΗ μοίρασε δωρεάν μετοχές αξίας 2,57 εκατ. ευρώ σε 127 στελέχη της...Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 10.6.2024, διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς δικαιούχα – σύμφωνα.. με τα παρακάτω - στελέχη της Εταιρείας και της ΔΕH Ανανεώσιμες Α.Ε., ιεραρχικής στάθμης Διευθυντή και άνω (οι «Δικαιούχοι), συνολικά 231.897 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του αυτού νόμου.

Η συνολική αξία των άνω μετοχών ανήλθε σε € 2.574.057, βάσει της τιμής κλεισίματος €11,1 της μετοχής της Εταιρείας στις 10.6.2024 και διατέθηκαν σε συνολικά 127 Δικαιούχους, από τους οποίους τα παρακάτω πρόσωπα (που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) εμπίπτουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία στο αρ. 19, παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014:

- Αγγελόπουλος Ευάγγελος - Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος - Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης - Βλάχος Όμηρος - Γεραρής Ιωάννης - Γιαννακοπούλου Ελένη - Γκαβογιάννη Παρθένα - Χριστίνα - Γκότζου Ευαγγελία - Γορανίτου Θεανώ - Δαμάσκος Γεώργιος - Δημητριάδης Δημήτριος - Δημητρόπουλος Βασίλειος - Δήμτσα Σοφία - Ιωακειμίδης Αχιλλέας - Ιωάννου Αλέξανδρος - Καραγιαννάκη Βασιλική - Καρακούσης Γεώργιος - Κασίμης Άγγελος - Κεραμιώτης Χρήστος - Κοδέλλας Κωνσταντίνος - Κοφινάς Κυριάκος- Κρόμπα Δήμητρα - Λαμπρινού Μαρία - Λίμουρα Αικατερίνη - Λυμπέρη Κλειώ - Μακρυαλέας Φώτιος - Μαύρος Κωνσταντίνος - Μέντζος Βασίλειος - Μετικάνης Δημήτριος - Μπιστόλα Ασημίνα - Νάζος Κωνσταντίνος - Νάτσης Κωνσταντίνος - Οικονόμου Ανάργυρος - Παϊζης Αλέξιος - Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα - Παπαποστόλου Χριστίνα - Πατεράκης Αλέξανδρος - Σκοτεινός Ηρακλής - Σουμελίδης Αλέξανδρος - Σπανός Άγγελος - Σταγάκης Ιωάννης - Στάσσης Γεώργιος - Στέφος Ιωάννης - Συνοδινός Χαράλαμπος - Τζανέτος Μιχαήλ - Τσαγιάννης Ιωάννης - Τσιφωτούδης Στέργιος - Φυσάκης Ανδρέας - Χατζημιχαήλ Σωτήριος - Χριστοδουλοπούλου Γεωργία - Χρυσάγης Κωνσταντίνος.
Η ως άνω διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 4.6.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η τότε Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν διάθεσης Μετοχών σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και της ΔΕH Ανανεώσιμες Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η οποία διαπιστώθηκε με την από 27.5.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατ’ εφαρμογή της ως άνω Πολιτικής Αποδοχών.
Οι Δικαιούχοι παρέλαβαν τις μετοχές που τους αναλογούσαν άνευ χρηματικού ανταλλάγματος με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κτήσης τους.
Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 22.105.329 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,7867% του συνόλου των μετοχών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου