Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Καλύτερους όρους σε δάνειο 25 εκ. ευρώ θα διεκδικήσει ο Δήμος Ιωαννιτών
Μια προσπάθεια να πετύχει καλύτερους όρους σε μια δανειακή σύμβαση που είχε υπογράψει το 2007 η τότε Δημοτική Αρχή με την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ύψους 25.000.000 ευρώ και διάρκειας 25 ετών θα κάνει μετά τη σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, μετά την απορρόφηση της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από το Αυστριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «KA FINANZ AG», η υποχρέωση του Δήμου για την αποπληρωμή του δανείου μεταφέρθηκε στην Αυστριακή τράπεζα σε 4 τριμηνιαίες δόσεις ετησίως, με την τελευταία δόση να καθορίζεται στις 25 Μαρτίου 2032 για ποσό 20.000.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 5.000.000 ευρώ του αρχικού δανείου μετακυλίστηκαν ως υποχρέωση στην Τράπεζα Πειραιώς. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Ιωαννιτών εξοφλεί ανελλιπώς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το συγκεκριμένο δάνειο.

Την 01/01/2018, το οφειλόμενο κεφάλαιο ανέρχονταν σε 12.527.472,52 ευρώ.

Μετά από σειρά επαφών που είχε ο κ. Γιωτίτσας τόσο με εκπροσώπους της KA FINANZ AG όσο και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τους τελευταίους μήνες, εκφράστηκε η βούληση και των τριών μερών (Δήμος, ΤΠΔ, KA FINANZ AG) να εξεταστεί η δυνατότητα αναχρηματοδότησης του δανείου από το ΤΠΔ με νέους όρους, οι οποίοι θα αποφασιστούν και συμφωνηθούν από κοινού με μοναδικό γνώμονα τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο και των διοικητικών συμβουλίων των δυο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι νέοι όροι θα αφορούν τόσο το νέο οφειλόμενο κεφάλαιο, όσο και τα επιτόκια με τα οποία δανείζει το ΤΠΔ (σταθερό ή κυμαινόμενο) αλλά και τη χρονική διάρκεια του.

Προκειμένου να εκφραστεί επισήμως η βούληση του Δήμου να εξεταστεί και από τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα αναχρηματοδότησης από το ΤΠΔ και να προχωρήσει η διαπραγμάτευση για τους νέους όρους του δανείου, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε χθες να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το ΤΠΔ για αναχρηματοδότηση του εν λόγω δανείου και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα, για τις περεταίρω ενέργειες.

“Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε ένα κούρεμα περίπου 25% στο κεφάλαιο, τη μείωση του επιτοκίου καθώς και τη μείωση του χρόνου αποπληρωμής προκείμενου να ελαφρύνουμε τον προϋπολογισμό μας από το 1,1 εκ. ευρώ το χρόνο που αναγκαζόμαστε να δίνουμε για την αποπληρωμή του δανείου. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης.

Σε περίπτωση που από τις διαπραγματεύσεις προκύψει οικονομικό όφελος για το Δήμο, η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και το ΤΠΔ θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο”, είπε στην τοποθέτησή του ο κ. Γιωτίτσας.Ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, κλείνοντας τη συζήτηση τόνισε πως “η Δημοτική Αρχή κάνει μια συνολική προσπάθεια όχι μόνο να μην χρεώσει ούτε ένα ευρώ τους δημότες αλλά να εξυγιάνει τα οικονομικά του Δήμου αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη για τους επόμενους που θα διοικήσουν το Δήμο και κυρίως για τους δημότες των Ιωαννίνων”, εντάσσοντας και τη διαπραγμάτευση των όρων του συγκεκριμένου δανείου σε αυτή τη συνολική προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου